PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA - LGS

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Sandra Hočevar, roj. 24.05.1993, Grosuplje, Velika Račna 25 A, Velika Račna,
Gimnazijski maturant, Študentka
1. volilni okraj
Naja Lampe, roj. 20.06.1985, Kočevje, Rudnik 20, Kočevje,
Gimnazijski maturant, Študentka
2. volilni okraj
Polona Kresnik, roj. 06.02.1980, Ljubljana, Zadobrovška cesta 22 A, Ljubljana,
Dipl. organizator - mag. menedžer, Podjetnica
3. in 4. volilni okraj
Simon Primožič, roj. 13.03.1972, Ljubljana, Novo Polje, cesta X 20 A, Ljubljana,
Električar, Samostojni podjetnik
5. in 6. volilni okraj
Damjan Počervina, roj. 03.07.1964, Ljubljana, Marincljeva ulica 17, Ljubljana,
Strojni tehnik, Podjetnik
7. in 8. volilni okraj
Kaja Zoran, roj. 10.03.1990, Straža, Rumanja vas 46, Rumanja vas,
Mag. družboslovne informatike, Raziskovalka
9. volilni okraj
Tomaž Jarc, roj. 27.05.1960, Domžale, Pot za Bistrico 71, Zaboršt,
Galanterijski mojster, Delavec
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Ernest SAGADINJ, roj. 20.11.1942, Maribor, Kajuhova 5, Maribor,
Univ. dipl. inž. org., Svetovalec
1. volilni okraj
Simona BLEJC, roj. 06.07.1968, Maribor, Cankarjeva 6/f, Maribor,
Inž. logistike, Logistik
2. volilni okraj
David KOCJANČIČ, roj. 23.06.1965, Koper, Frenkova ulica 9/c, Pobegi,
Strojni tehnik, Podjetnik
3. in 4. volilni okraj
Matjaž JURKOVIČ, roj. 19.06.1969, Ljubljana, Topniška 62, Ljubljana,
Univ. dipl. inž. lesarstva, Podjetnik
5. in 6. volilni okraj
Miriam HOJNIK, roj. 02.10.1971, Maribor, Pod klancem 16, Limbuš,
Univ. dipl. ekonomistka, Podjetnica
7. in 8. volilni okraj
Simona BLEJC, roj. 06.07.1968, Maribor, Cankarjeva 6/f, Maribor,
Inž. logistike, Logistik
9. volilni okraj
Ernest SAGADINJ, roj. 20.11.1942, Maribor, Kajuhova 5, Maribor,
Univ. dipl. inž. org., Svetovalec
10. volilni okraj
Mojca ŠAJNOVIĆ, roj. 01.07.1964, Ljubljana, Pri Borštu 2, Ljubljana,
Univ. dipl. inž. lesarstva, Nezaposlena
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Irena Balažic Gantar, roj. 11.09.1973, Škofljica, Ulica bratov Kastelic 4, Škofljica,
Profesorica razrednega pouka, Učiteljica
1. volilni okraj
Miroslava Balažic, roj. 10.05.1945, Škofljica, Ulica bratov Kastelic 4, Škofljica,
Šivilja, Upokojenka
2. volilni okraj
Irena Balažic Gantar, roj. 11.09.1973, Škofljica, Ulica bratov Kastelic 4, Škofljica,
Profesorica razrednega pouka, Učiteljica
3. volilni okraj
Ernest Bransberger, roj. 28.08.1957, Murska Sobota, Dolga ulica 79, Černelavci,
Gradbeni tehnik, Podjetnik
4. in 5. volilni okraj
Erika Đorović, roj. 21.10.1973, Ljubljana, Za gasilskim domom 7 a, Ljubljana,
Ekonomski tehnik, Poslovna sekretarka
6. volilni okraj
Olga Hrnčić, roj. 25.05.1965, Koper, Hrvatini 35, Ankaran,
Višji poslovni sekretar, Nezaposlena
7. volilni okraj
Magdalena Kravos, roj. 17.05.1967, Ljubljana, Staničeva ulica 31, Ljubljana,
Višji upravni delavec, Poslovni sekretar
8. volilni okraj
Stefan Kocjančič, roj. 31.05.1963, Koper, Cesta borcev 11, Koper,
Gradbeni tehnik, Podjetnik
9. in 10. volilni okraj
Borut Perko, roj. 30.01.1979, Grosuplje, Mala Račna 29 a, Grosuplje,
Dipl.ing.elektroteh., Razvojni inženir
11. volilni okraj
na vrh