PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD, INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM – IDS IN STRANKA ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS)

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Mario Vladić, roj. 20.09.1988, Kranj, Ul. Franca Rozmana Staneta 5, Kranj,
Elektrotehnik računalništva, Nezaposlen
1. volilni okraj
Darja Kűrner, roj. 12.07.1953, Radovljica, Mošnje 18 e, Mošnje,
Profesorica športne vzgoje, Upokojenka
2. volilni okraj
Blaž Trček, roj. 06.05.1976, Radovljica, Linhartov trg 24, Radovljica,
Glasbenik, mag. art., Solist improvizator saksofonist
3. volilni okraj
Boštjan Remic, roj. 13.01.1989, Kranj, Britof 59, Britof,
Kulturolog in religiolog, Podiplomski študent
4. volilni okraj
Ana Štromajer, roj. 10.06.1988, Kranj, Kriška ulica 26, Kranj,
Politologinja, Vodja projektov v mladinskem sektorju
5. volilni okraj
Darja Majnik, roj. 10.02.1959, Kranj, Valjavčeva ulica 8, Kranj,
Gimnazijska maturantka, Tajnica in prodajni referent
6. volilni okraj
Boštjan Slatnar, roj. 03.06.1969, Ljubljana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
Univ. dipl. sociolog, Nezaposlen
7. volilni okraj
Miha Kordiš, roj. 06.03.1989, Škofja Loka, Sveti Duh 44, Sveti Duh,
Študent, Komunikacije in družbena gibanja
8. volilni okraj
Jana Jurančič, roj. 31.07.1960, Gorenja vas - Poljane, Hotovlja 9, Hotovlja,
Gimnazijska maturantka, Vodja kontrolinga
9. volilni okraj
Boštjan Resnik, roj. 17.01.1971, Kamnik, Godič 45 l, Godič,
Univ. dipl. profesor računalništva, Sistemski inženir
10. volilni okraj
Špela Peršl Mlakar, roj. 08.10.1974, Idrija, Ul. Sestre Efreme 5, Idrija,
Računovodja, Vodja računovodsko kadrovske službe
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Radovan Lipušček, roj. 16.05.1953, Tolmin, Tolminskega punta 3, Tolmin,
Srednješolski profesor, Učitelj na gimnaziji
1. volilni okraj
Maja Tašner Vatovec, roj. 14.03.1986, Koper, Nazorjev trg 1b, Koper,
Kulturologinja, antropologinja, Nezaposlena
2. volilni okraj
Asta Vrečko, roj. 13.08.1984, Šentjur, Pod Rifnikom 20, Šentjur,
Umetnostna zgodovinarka, Umetnostna zgodovinarka
3. volilni okraj
Matej Tašner Vatovec, roj. 06.02.1983, Koper, Nazorjev trg 1b, Koper,
Doktor znanosti, Raziskovalec
4. volilni okraj
Jadranka Vesel, roj. 16.05.1956, Hrpelje-Kozina, Ocizla 28, Ocizla,
Ekonomski tehnik, Sodelavec inštituta Rise
5. volilni okraj
Stojan Spetič, roj. 29.11.1945, Komen, Sveto 15, Sveto,
Upokojeni novinar, Upokojenec
6. volilni okraj
Boris Kovačič, roj. 28.01.1952, Sežana, Cesta na Bršljanovec 18, Sežana,
Diplomirani ekonomist, Upokojenec
7. volilni okraj
Janez Požar, roj. 16.01.1964, Trebnje, Roženpelj 12, Roženpelj,
Univ. dipl. ing. tehnologije, Vodja službe za preiskovanje nesreč
8. volilni okraj
Robert Pahor, roj. 08.04.1962, Miren - Kostanjevica, Temnica 6, Temnica,
Elektrotehnik, Vodja elektro oddelka
9. volilni okraj
Jaka Fabjan, roj. 10.06.1980, Nova Gorica, Cankarjeva ulica 3, Nova Gorica,
Absolvent pravne fakultete, Komercialist
10. volilni okraj
Lara Jankovič, roj. 30.06.1971, Ljubljana, Partizanska ulica 32, Ljubljana,
Diplomirana igralka, Samozaposlena v kulturi
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
ROK STEPIŠNIK, roj. 01.07.1965, Ljubljana, Moškričeva ulica 36, LJUBLJANA,
Inženir telekomunikacij, Nezaposlen
1. volilni okraj
LARA VALIČ, roj. 18.06.1975, Ljubljana, Povšetova ulica 89A, LJUBLJANA,
Vzgojiteljica, Glavna sekretarka gibanja
2. volilni okraj
ANDREJ KRAŠEVEC, roj. 18.01.1976, Velike Lašče, Vrh 2, VRH,
Računovodja in davčni svetovalec, Direktor v družinskem podjetju
3. volilni okraj
Dr. LUKA OMLADIČ, roj. 29.05.1973, Ljubljana, Vogelna ulica 10, LJUBLJANA,
Doktor filozofije, Asistent z doktoratom na FF
4. volilni okraj
MARJANA VIDMAR, roj. 15.10.1959, Ljubljana, Cesta v Gorice 25, LJUBLJANA,
Prodajalka, Nezaposlena
5. volilni okraj
Doc. dr. MIROSLAV HUSKIĆ, roj. 09.08.1961, Dobrova-Polhov Gradec, Podsmreka 55, PODSMREKA,
Doktor kemijskih znanosti, Raziskovalec in predavatelj
6. volilni okraj
VIOLETA TOMIĆ, roj. 22.01.1963, Ljubljana, Komenskega ulica 14, LJUBLJANA,
Diplomirana dramska igralka, Samostojni delavec v kulturi
7. volilni okraj
EMILIJA MITROVIĆ, roj. 30.10.1991, Ljubljana, Prule 1, LJUBLJANA,
Študentka, Študij
8. volilni okraj
Dr. LEV CENTRIH, roj. 06.08.1979, Ljubljana, Ulica Ferda Kozaka 26, LJUBLJANA,
Raziskovalec, Zgodovinske raziskave
9. volilni okraj
Mag. ALENKA PIRJEVEC, roj. 05.07.1945, Ljubljana, Ulica Ivice Pirjevčeve 36, LJUBLJANA,
Mag. umetnosti - dramska igralka, Igralka - animatorka lutk
10. volilni okraj
ROBERT IVANC, roj. 11.08.1972, Ljubljana, Tkalska ulica 43, LJUBLJANA,
Profesor geografije, Nezaposlen
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Rudolf Baloh, roj. 28.01.1967, Kočevje, Bršljanova pot 1, Kočevje,
Kmetijski tehnik, Delavec v lesni proizvodnji
1. volilni okraj
Aleš Hoge, roj. 09.09.1969, Ribnica, Kolodvorska ulica 9, Ribnica,
Prometni tehnik, Predsednik sveta delavcev
2. volilni okraj
Mitja Vilar, roj. 04.05.1967, Grosuplje, Veliki Vrh pri Šmarju 11, Veliki Vrh pri Šmarju,
Industrijski oblikovalec, Direktor
3. volilni okraj
Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Litija, Cesta Dušana Kvedra 2, Litija,
Gimnazijska maturantka, Nezaposlena
4. volilni okraj
Pavel Remec, roj. 02.07.1949, Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 27 B, Ljubljana,
Voznik motornih vozil - strojnik, Upokojenec
5. volilni okraj
Denis Striković, roj. 22.01.1986, Ljubljana, Preglov trg 7, Ljubljana,
Univ. dipl. politolog, Projektni menedžer
6. volilni okraj
Dr. Jasminka Dedić, roj. 05.09.1975, Ljubljana, Peričeva ulica 31, Ljubljana,
Doktor politologije, Sekretarka
7. volilni okraj
Gorazd Marinček, roj. 14.06.1952, Trebnje, Dolenje Selce 18, Dolenje Selce,
Energetski menedžer, Vodja projektov
8. volilni okraj
Matjaž Hanžek, roj. 13.08.1949, Vodice, Utik 69 B, Utik,
Sociolog, Upokojenec
9. volilni okraj
Petra Rezar, roj. 09.01.1972, Ljubljana, Savska cesta 15, Ljubljana,
Profesorica likovne pedagogike, Učiteljica
10. volilni okraj
Jana Zajc, roj. 09.09.1958, Ljubljana, Smerdujeva ulica 15, Ljubljana,
Uni. dipl. ing. elektrotehnike, Direktorica
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Drago Gajzer, roj. 01.09.1959, Maribor, Ulica Frana Kovačiča 3, Maribor,
Gradbeni tehnik, Sindikalist
1. volilni okraj
Zdenko Rožman, roj. 06.05.1962, Celje, Lokrovec 42c, Celje,
Univ. dipl. inž. kemijske teh., Tehnolog
2. volilni okraj
Igor Sancin, roj. 04.06.1954, Štore, Ogorevc 15, Ogorevc,
Dramski igralec, Dramski igralec
3. volilni okraj
Andrej Fugina, roj. 28.04.1949, Maribor, Vrbanska cesta 19, Maribor,
Diplomirani fizioterapevt, Informatik
4. volilni okraj
Ibrahim Nouhoum, roj. 09.07.1959, Ljubljana, Slovenčeva 76, Ljubljana,
Univ. inženir gozdarstva, Medkulturni mediator
5. volilni okraj
Karmen Vršić Drevenšek, roj. 20.07.1976, Hoče Slivnica, Pod nadvozom 14, Hotinja vas,
Profesorica angleščine in sociologije, Strokovna pomoč OPP
6. volilni okraj
Tjaša Podpečan, roj. 18.02.1982, Velenje, Stanetova ulica 8, Velenje,
Univ. dipl. sociologinja, Samostojna svetovalka
7. volilni okraj
Anita Tolić, roj. 11.01.1988, Velenje, Kardeljev trg 1, Velenje,
Absolventka anglistike, Prekerna delavka
8. volilni okraj
Tadej Čepin, roj. 25.12.1977, Slovenj gradec, Maistrova 3, Slovenj gradec,
Univ.dipl.org. - informatik, Delo na evropskem projektu KSS
9. volilni okraj
Milan Mrđenović, roj. 08.10.1985, Ravne na Koroškem, Javornik 27, Ravne na Koroškem,
Strojni tehnik, Nezaposlen
10. volilni okraj
Ana Serena Papa Reisman, roj. 13.08.1984, Lovrenc na Pohorju, Srparska pot 35, Lovrenc na Pohorju,
Univ. dipl. prev. nem., Poslovna asistentka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
PETRA TOMIĆ, roj. 14.03.1992, LJUBLJANA, KOMENSKEGA ULICA 14, LJUBLJANA,
ŠTUDENTKA, ŠTUDENTKA
1. volilni okraj
MARIJA TURNŠEK MIKAČIĆ, roj. 17.12.1937, LUBLJANA, ŠARHOVA 32, LJUBLJANA,
PREDAVATELJICA, UPOKOJENKA
2. volilni okraj
NATAŠA MIRTIČ, roj. 07.09.1973, NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 56, NOVO MESTO,
MAGISTRICA UMETNOSTI, AKADEMSKASLIKARKA, SAMOSTOJNA USTVARJALKA NA PODROČJU KULTURE
3. volilni okraj
GREGOR KAPLAN, roj. 12.02.1974, TREBNJE, DOLENJSKA ULICA 2, TREBNJE,
UNI.DIPL. POLITOLOG OBRAMBOSLOVEC, SVETOVALEC NA MZZ
4. volilni okraj
PETER DIRNBEK, roj. 22.08.1975, BREŽICE, CERKLJE OB KRKI 30B, CERKLJE OB KRKI,
GIMNAZIJSKI MATURANT, KANTAVTOR IN TRENER KARATEJA
5. volilni okraj
ALEŠ SUŠA, roj. 10.12.1972, KRŠKO, NA RESI 1, KRŠKO,
MAGISTER GLASBE, ORKESTRSKI GLASBENIK IN DIRIGENT
6. volilni okraj
SAŠO JEJČIČ, roj. 30.04.1954, SEVNICA, KAJUHOVA ULICA 21, SEVNICA,
UNIV. DIPL. EKONOMIST, UPOKOJENEC
7. volilni okraj
MARJANA KOS, roj. 26.12.1971, MARIBOR, HRASTJE 7, HRASTJE,
MAGISTRA EKONOMIJE, SAMOSTOJNA PODJETNICA
8. volilni okraj
MITJA SVETE, roj. 30.10.1979, BREOVICA, JEZERO 129, JEZERO,
PROFESOR SOCIOLOGIJE IN ZGODOVINE, VZGOJITELJ V ZAVODU
9. volilni okraj
LUKA MESEC, roj. 01.07.1987, ŽELEZNIKI, LOG 73, ŽELEZNIKI,
DIPLOMANT EVROPSKIH ŠTUDIJ, DIREKTOR INŠTITUTA ZA DELAVSKE ŠTUDIJE
10. volilni okraj
DAVORIN ŽNIDARIČ, mag.org., roj. 22.10.1962, TRBOVLJE, DOBOVEC 20, DOBOVEC,
ODDAJNIČAR KOORDINATOR - RTV SLOVENIJA, VODJA OC KRVAVEC
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Dragica MISSIA, roj. 24.09.1982, Maribor, Pri šoli 7, Bresternica,
Vzgojiteljica predšolskih otrok, Samostojna podjetnica
1. volilni okraj
Matej FREŠER, roj. 29.08.1976, Slovenska Bistrica, Črešnjevec 121/a, Črešnjevec,
Dip. inž. gradbeništva, Sam. strokovni delavec
2. volilni okraj
Mateja JAKOP, roj. 14.11.1969, Slovenske Konjice, Šolska ulica 20, Slovenske Konjice,
Ekonomski tehnik, Zavarovalna zastopnica
3. volilni okraj
Drago BOLČINA, roj. 24.06.1962, Ruše, Trpinova 20/A, Ruše,
Prometni tehnik, Komercialni predstavnik
4. volilni okraj
Aleksander ŽUPANEK, roj. 19.05.1973, Maribor, Obrobna ulica 43, Bresternica,
Dipl. ekonomist, Podjetnik
5. volilni okraj
Erik KOS, roj. 03.06.1951, Miklavž na Dravskem polju, Ekartova 38/a, Miklavž na Dravskem polju,
Mag. političnih ved, Svetovalec
6. volilni okraj
Brigita PUŠNIK, roj. 22.01.1976, Maribor, Šober 50, Šober,
Dipl. medicinska sestra, Samostojna podjetnica
7. volilni okraj
Dr. Franc TRČEK, roj. 03.01.1969, Maribor, Koroška cesta 69, Maribor,
Sociolog, Izredni profesor
8. volilni okraj
Peter RIŽNAR, roj. 10.07.1959, Maribor, Borova vas 23, Maribor,
Mag. znanosti, Predmetni učitelj
9. volilni okraj
Jožef KOS GRABAR, roj. 08.05.1959, Maribor, Sadjarska 11/a, Maribor,
Univ. dipl. inž. geod., Prostorsko načrtovanje
10. volilni okraj
Tatjana FRANGEŽ, roj. 07.02.1968, Maribor, Regentova 2, Maribor,
Dipl. ekonomistka, Poslovna sekretarka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Rahaela Hojnik Kelenc, roj. 21.08.1973, Lendava, Glavna ulica 65, Gornji Lakoš,
Profesorica slovenskega jezika, Direktorica
1. volilni okraj
Aleksandra Lesjak, roj. 09.06.1989, Ormož, Hum 91, Hum,
Cvetličar/kmetijsko podjetniški tehnik, Nezaposlena
2. volilni okraj
Darja Kosič Auer, roj. 09.03.1956, Ljutomer, Razlagova ulica 49, Ljutomer,
Profesorica pedagogike, Ravnateljica osnovne šole
3. volilni okraj
Stojan Habjanič, roj. 11.05.1958, Puconci, Brezovci 72 a, Brezovci,
Univ.dipl.inž. gradbeništva, Samostojni podjetnik
4. volilni okraj
Darko Rudaš, roj. 11.09.1958, Murska Sobota, Bela ulica 13, Pušča,
Kartonažer, Projektni asistent RRA-Mura
5. volilni okraj
Valentina Škafar, roj. 02.05.1979, Turnišče, Travniška ulica 12, Turnišče,
Univ.dipl. kulturologinja, Koordinatorka programov za mlade
6. volilni okraj
Iztok Erjavec, roj. 09.02.1978, Sveta trojica, Zgornji Porčič 76, Zgornji Porčič,
Univ.dipl. biolog, Idejni vodja projektov
7. volilni okraj
Dejan Unger, roj. 25.01.1972, Šentilj, Zgornja Velka 111, Sladki Vrh,
Strojni tehnik, Mentorstvo in prevajanje
8. volilni okraj
Jožica Repič, roj. 04.05.1961, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 21, Ptuj,
Profesor razrednega pouka, Učiteljica razrednega pouka
9. volilni okraj
Romeo Varga, roj. 18.10.1966, Murska Sobota, Vrtna ulica 8, Murska Sobota,
Univ.dipl. politolog, Razvojnik, vodja sektorja
10. volilni okraj
Boštjan Koražija, roj. 18.12.1974, Ptuj, Kraigherjeva 26, Ptuj,
Knjižničar, Knjižničar
11. volilni okraj
na vrh