PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

ENAKOPRAVNI DEŽELANI - NAPREJ SLOVENIJA

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Rudolf Varl, roj. 19.05.1938, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1 a, Jesenice,
Univ. dipl. strojnik, Projektant
1. in 2. volilni okraj
Egidij Kozjek, roj. 03.09.1978, Kranj, Nova vas 039, Zgornja Besnica,
Prof. športne vzgoje, Politični aktivist
3. volilni okraj
Jure Kozelj, roj. 29.03.1990, Kranj, Jama 22, Jama,
Inž. medijske produkcije, Projektni vodja
4. volilni okraj
Irena Čebašek, roj. 15.06.1967, Kranj, Podreča 7, Podreča,
Oblikovalka tekstilij, Samostojni podjetnik
5. in 6. volilni okraj
Egidij Kozjek, roj. 03.09.1978, Kranj, Nova vas 039, Zgornja Besnica,
Prof. športne vzgoje, Politični aktivist
7. volilni okraj
Jure Kozelj, roj. 29.03.1990, Kranj, Jama 22, Jama,
Inž. medijske produkcije, Projektni vodja
8. volilni okraj
Urška Ozimek, roj. 07.08.1987, Brezovica, Požarnice 114, Vnanje Gorice,
Zobotehnik, Gostinstvo
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Armando Đurđević, roj. 04.01.1962, Piran, Župančičeva 6, Piran,
Viličarist, Samostojni podjetnik
2. volilni okraj
Milorad Tomić, roj. 01.12.1953, Izola, Kosovelova 25, Izola,
Ekonomski tehnik, Operater sistemov v RS
3. in 4. volilni okraj
Dragana Stančić Mrvoš, roj. 22.10.1983, Ljubljana, Janežičeva cesta 13, Ljubljana,
Univ. dipl. ekonomist, Strokovni delavec
5. volilni okraj
Armando Đurđević, roj. 04.01.1962, Piran, Župančičeva 6, Piran,
Viličarist, Samostojni podjetnik
6. volilni okraj
Greta Černjač, roj. 07.04.1966, Postojna, Ljubljanska cesta 27, Postojna,
Gostinka, Upokojenka
7. in 8. volilni okraj
Dragana Stančić Mrvoš, roj. 22.10.1983, Ljubljana, Janežičeva cesta 13, Ljubljana,
Univ. dipl. ekonomist, Strokovni delavec
9. volilni okraj
Gerželj Mitja, roj. 07.08.1979, Postojna, Ljubljanska cesta 27, Postojna,
Ekonomski tehnik, Trgovec
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
VESNA KEKIĆ, roj. 01.07.1964, Ljubljana, Ulica bratov Knapič 10, LJUBLJANA,
Srednja šola, Delavka
1. volilni okraj
UROŠ SKOPEC, roj. 22.01.1979, Ljubljana, Glavarjeva ulica 47, LJUBLJANA,
Natakar, kuhar, Nezaposlen
2. volilni okraj
RADMILA MIHELIČ, roj. 05.10.1959, Ig, Iška 38, IŠKA,
Elektronik, Kmetovalka
3. in 4. volilni okraj
BORUT VODOPIVEC, roj. 08.09.1956, Medvode, Golo Brdo 126, GOLO BRDO,
Srednja poklicna, Delavec
5. in 6. volilni okraj
UROŠ SKOPEC, roj. 22.01.1979, Ljubljana, Glavarjeva ulica 47, LJUBLJANA,
Natakar, kuhar, Nezaposlen
7. volilni okraj
MOJCA PEPELNJAK, roj. 08.09.1965, Ljubljana, Glinškova ploščad 4, LJUBLJANA,
Ekon. komercialni tehnik, Operater
8. in 9. volilni okraj
VESNA KEKIĆ, roj. 01.07.1964, Ljubljana, Ulica bratov Knapič 10, LJUBLJANA,
Srednja šola, Delavka
10. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Ana Kralj, roj. 05.04.1946, Ljubljana, Kebetova ulica 9, Ljubljana,
Upokojenka, Upokojenka
1. volilni okraj
Vesna Jazbec, roj. 20.02.1990, Žalec, Gotovlje 139 D, Gotovlje,
Diplomirani ekonomist, Nezaposlena
2. volilni okraj
Ana Kralj, roj. 05.04.1946, Ljubljana, Kebetova ulica 9, Ljubljana,
Upokojenka, Upokojenka
3. volilni okraj
Vesna Jazbec, roj. 20.02.1990, Žalec, Gotovlje 139 D, Gotovlje,
Diplomirani ekonomist, Nezaposlena
4. volilni okraj
Jožef Jarh, roj. 25.01.1946, Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 22, Ljubljana,
Univ. inž. str. prof. svetovalec, Predsednik politične stranke, oblikovalec pohištva
5. in 6. volilni okraj
Melita Levstek, roj. 12.08.1972, Ljubljana, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
Ekonomist, Nezaposlena
7. volilni okraj
Vladislav Stres, roj. 03.01.1958, Ljubljana, Fabianijeva ulica 45, Ljubljana,
Prof., ekonomist - univ. dipl., Raziskovalec
8. in 9. volilni okraj
Melita Levstek, roj. 12.08.1972, Ljubljana, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
Ekonomist, Nezaposlena
10. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Andrejka Korenjak Šoster, roj. 28.08.1974, Šmarje pri Jelšah, Sp. Ponkvica 9, Grobelno,
Univ. dipl. ekonomist, Kmetovalka
1. volilni okraj
Egidij Dušan Kubot Totislo, roj. 18.09.1960, Zreče, Zlakova 7a, Zreče,
Duhovnik, Prostovoljno delo za socialni razvoj
2. volilni okraj
Uroš Jurak, roj. 22.04.1982, Celje, Ljubljanska cesta 18, Celje,
Ing. strojništva, Podjetnik
3. in 4. volilni okraj
Katja Kolar, roj. 17.05.1992, Celje, Lopata 24c, Celje,
Kozmetični tehnik, Kozmetičarka
5. volilni okraj
Ignacij Korenjak, roj. 04.04.1954, Šmarje pri Jelšah, Sp. Ponkvica 9, Grobelno,
Kmetijski tehnik, Kmetovalec
6. volilni okraj
Egidij Dušan Kubot Totislo, roj. 18.09.1960, Zreče, Zlakova 7a, Zreče,
Duhovnik, Prostovoljno delo za socialni razvoj
7. volilni okraj
Ignacij Korenjak, roj. 04.04.1954, Šmarje pri Jelšah, Sp. Ponkvica 9, Grobelno,
Kmetijski tehnik, Kmetovalec
8. volilni okraj
Ana Zupanc, roj. 18.07.1949, Celje, Okrogarjeva 3, Celje,
Upokojenka, Upokojenka
9. volilni okraj
Andrejka Korenjak Šoster, roj. 28.08.1974, Šmarje pri Jelšah, Sp. Ponkvica 9, Grobelno,
Univ. dipl. ekonomist, Kmetovalka
10. volilni okraj
Davor Didović, roj. 20.12.1976, Celje, Pod gabri 17, Celje,
Bolničar - negovalec, Brezposeln
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
ROBERT STRUNA, roj. 23.08.1968, ŽUŽEMBERK, KLEČET 39, KLEČET,
KIPAR KOVIN, SAMOSTOJNI PODJETNIK
1. volilni okraj
URŠKA GRIČAR, roj. 19.01.1984, TREBNJE, DOLENJA NEMŠKA VAS 42, DOLENJA NEMŠKA VAS,
UNIV. DIPL. EK., SAMOSTOJNO PROJEKTNO DELO
2. in 3. volilni okraj
DEJAN HRIBAR, roj. 16.12.1982, TREBNJE, VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU 14A, DOBRNIČ,
ZLATAR FILIGRANIST, OBLIKOVANJE UNIKATNIH IZDELKOV
4. in 5. volilni okraj
ROBERT STRUNA, roj. 23.08.1968, ŽUŽEMBERK, KLEČET 39, KLEČET,
KIPAR KOVIN, SAMOSTOJNI PODJETNIK
6. volilni okraj
CHRISTIAN LYNX, roj. 02.08.1991, NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 16, NOVO MESTO,
MEDNARODNA MATURA, ŠTUDENT
7. in 8. volilni okraj
ATIFA HAJDER, roj. 22.06.1958, NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 68, NOVO MESTO,
TRGOVKA, UPOKOJENKA
9. in 10. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Anita HÖFERLE, roj. 28.10.1977, Kranj, Nadižarjeva 7, Kranj,
Dipl. org. dela, Organizator
1. volilni okraj
Anton HORVAT, roj. 08.06.1950, Maribor, Prušnikova ulica 36, Maribor,
Upokojenec, Upokojenec
2. in 3. volilni okraj
Urban PRISTOVNIK, roj. 11.01.1992, Slovenske Konjice, Rimska cesta 16, Slovenske Konjice,
Študent prava, Študent prava
4. volilni okraj
Petrica DREMELJ, roj. 12.08.1963, Maribor, Cesta v Rošpoh 95/d, Kamnica,
Svetovalka prodje, Zastopnica Grawwe
5. volilni okraj
Zorica BERDEN KOBAN, roj. 19.03.1955, Rače - Fram, Gortanova 22, Rače,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Svetovanje
6. volilni okraj
Urban PRISTOVNIK, roj. 11.01.1992, Slovenske Konjice, Rimska cesta 16, Slovenske Konjice,
Študent prava, Študent prava
7. volilni okraj
Petrica DREMELJ, roj. 12.08.1963, Maribor, Cesta v Rošpoh 95/d, Kamnica,
Svetovalka prodje, Zastopnica Grawwe
8. volilni okraj
Zorica BERDEN KOBAN, roj. 19.03.1955, Rače - Fram, Gortanova 22, Rače,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Svetovanje
9. volilni okraj
Vili ARNUGA, roj. 30.05.1960, Maribor, Hudalesova ulica 42, Maribor,
Univ. dipl. inž. str., Projektni vodja
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Janez Lah, roj. 28.11.1951, Ptuj, Maistrova ulica 22, Ptuj,
Dipl.univ.ing.str., Projektant, glasbenik
2. in 3. volilni okraj
Maja Koštric, roj. 09.04.1984, Beltinci, Melinci 67, Melinci,
Univ.dipl. antropolog, Projekti iz antropologije
4. in 5. volilni okraj
Anton Šoba, roj. 08.05.1961, Majšperk, Majšperk 38 a, Majšperk,
Tekst. meh. tehnik, Komercialist
8. in 9. volilni okraj
Anica Šuper, roj. 12.04.1962, Ptuj, Ulica 25. maja 13, Ptuj,
Trgovka, Nezaposlena
10. in 11. volilni okraj
na vrh