PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

DRŽAVLJANSKA LISTA - DL

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Ivan Toroš, roj. 21.12.1952, Ljubljana, Jeranova ulica 15, Ljubljana,
Doktor znanosti, Docent na Primorski univerzi
1. volilni okraj
Vinko Poklukar, roj. 01.11.1956, Bled, Selo pri Bledu 20, Selo pri Bledu,
Učitelj športne vzgoje, Učitelj športne vzgoje
2. volilni okraj
Ambrož PORENTA, roj. 08.11.1966, Radovljica, Kranjska cesta 12, Radovljica,
Diplomirani ekonomist, Komercialist
3. volilni okraj
Janez Balkovec, roj. 16.11.1965, Kranj, Britof 450, Britof,
Doktor znanosti, Svetovalec direktorja
4. volilni okraj
Tanja Kokošar, roj. 22.11.1983, Kranj, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj,
Univ. dipl. politolog, Strokovna sodelavka
5. volilni okraj
Jerneja Boslič, roj. 07.06.1977, Podčetrtek, Olimje 60, Olimje,
Dipl. upr. org., Višja svetovalka
6. volilni okraj
Ana Jevšek Pezdir, roj. 01.01.1979, Ljubljana, Dolenjska cesta 18, Ljubljana,
Univ. dipl. politolog, Vodja pisarne
7. volilni okraj
Blaž Kujundžič, roj. 21.01.1956, Škofja Loka, Partizanska cesta 40, Škofja Loka,
Magister znanosti, Finančni posrednik
8. volilni okraj
Bojan Starman, roj. 04.07.1950, Žiri, Kosovelova ulica 20, Žiri,
Univ. dipl. ekonomist, Poslanec DZ RS
9. volilni okraj
Miha Uhan, roj. 26.10.1977, Kamnik, Parmova ulica 5 a, Kamnik,
Lesarski tehnik, Vodja projektov
10. volilni okraj
Mateja Skok Kolar, roj. 05.10.1978, Kranj, Koroška cesta 19, Kranj,
Logistični tehnik, Predavatelj
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Jernej Uršič, roj. 16.01.1966, Tolmin, Gregorčičeva ulica 10a, Tolmin,
Magister znanosti, Višji svetovalec
1. volilni okraj
Nina Jerebica, roj. 11.05.1975, Piran, Nova vas nad Dragonjo 62, Nova vas nad Dragonjo,
Diplomirana ekonomistka, Referent komunalnega sektorja
2. volilni okraj
Marko Nared, roj. 05.05.1960, Cerknica, Gerbičeva ulica 37, Cerknica,
Pravnik, Vodja dela na kmetiji
3. in 4. volilni okraj
Aleš Mesarec, roj. 26.11.1973, Koper, Cerej 6, Cerej,
Kuhar, Vodja restavracije
5. volilni okraj
Jernej Uršič, roj. 16.01.1966, Tolmin, Gregorčičeva ulica 10a, Tolmin,
Magister znanosti, Višji svetovalec
6. volilni okraj
Bojan Oblak, roj. 02.01.1980, Koper, Regentova ulica 4a, Ankaran,
Diplomirani organizator turizma, Samostojni podjetnik
7. volilni okraj
Jasna Vodnik Uršič, roj. 24.03.1965, Logatec, Pavšičeva ulica 36, Logatec,
Računovodja, Direktorica
8. volilni okraj
Tadej Mezek, roj. 07.02.1979, Škofljica, Vrh nad Želimljami 57b, Vrh nad Želimljami,
Doktor okoljskih znanosti, Direktor
9. in 10. volilni okraj
Mojca Vojska Godnič, roj. 07.12.1983, Sežana, Lokev 166d, Lokev,
Dipl. sociolog, Samozaposlena
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
RIHARD BRANISELJ, roj. 27.09.1966, Cerknica, Lovkova ulica 8, CERKNICA,
Uni. dipl. prav. / PDI, Poslanec
1. volilni okraj
FRANC KEBE, roj. 24.04.1964, Logatec, Pod Grintovcem 9A, LOGATEC,
Uni. dipl. ing. kmetijstva, Direktor
2. volilni okraj
ETA MIRNIK HITI, roj. 05.12.1955, Ljubljana, Cesta v Zgornji log 51, LJUBLJANA,
Mag. znanosti, Podsekretarka
3. volilni okraj
MIHA ISTENIČ, roj. 12.11.1990, Ljubljana, Gorkičeva ulica 14, LJUBLJANA,
Gimnazijski maturant, Študent prava
4. volilni okraj
ETA MIRNIK HITI, roj. 05.12.1955, Ljubljana, Cesta v Zgornji log 51, LJUBLJANA,
Mag. znanosti, Podsekretarka
5. volilni okraj
MIHA ISTENIČ, roj. 12.11.1990, Ljubljana, Gorkičeva ulica 14, LJUBLJANA,
Gimnazijski maturant, Študent prava
6. volilni okraj
JAKA SOKLER, roj. 06.06.1982, Ljubljana, Šibeniška ulica 17, LJUBLJANA,
Arhitekt, Direktor
7. volilni okraj
MONIKA GREGORČIČ, roj. 05.03.1969, Ljubljana, Smrekarjeva ulica 7, LJUBLJANA,
Mag. poslovnih ved, Sekretarka poslanske skupine
8. volilni okraj
DEJAN STARMAN, roj. 11.04.1975, Ljubljana, Brilejeva ulica 22, LJUBLJANA,
Uni. dipl. ekonomist, Tehnolog osebnih zavarovanj
9. volilni okraj
KATARINA HOČEVAR, roj. 22.10.1977, Zagorje ob Savi, Borje pri Mlinšah 5, BORJE PRI MLINŠAH,
Mag. upravnih znanosti, Poslanka DZ
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Peter Strojan, roj. 05.10.1946, Litija, Partizanska pot 10, Litija,
Srednja tehnična šola, Upokojenec
1. volilni okraj
Renata Zatler, roj. 02.12.1970, Ljubljana, Rašiška ulica 16, Ljubljana,
Mag. znanosti, Državna sekretarka
2. volilni okraj
Jaka Šoba, roj. 25.02.1982, Piran, Pot pomorščakov 26, Portorož,
Dipl. org. turizma, Strokovni sodelavec
3. volilni okraj
Andrej Berčon, roj. 16.11.1966, Litija, Kidričeva cesta 3, Litija,
Inž. rudarstva in geotehnologije, Tehnični vodja
4. volilni okraj
Saša (Aleksandra) Markovič, roj. 18.03.1943, Ljubljana, Športna ulica 17, Ljubljana,
Dr. medicine, Predsednica sveta UKCLJ
5. volilni okraj
Jelena Jerin, roj. 16.10.1967, Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju 3 A, Podkraj pri Zagorju,
Diplomirani ekonomist, Direktor
6. volilni okraj
Marko Pavlišič, roj. 31.07.1972, Trzin, Vegova ulica 1, Trzin,
Uni. dipl. inž. računalništva, Poslanec
7. volilni okraj
Žoni (Ivan) Stanovnik, roj. 22.06.1980, Ljubljana, Pleteršnikova ulica 17, Ljubljana,
Gimnazijski maturant, Generalni sekretar
8. in 9. volilni okraj
Tadeja Savnik Ivanuša, roj. 05.12.1968, Domžale, Dragarjeva ulica 6 C, Ihan,
Mag. upravnih ved, Inšpektorica svetnica
10. volilni okraj
Gregor Horvatić, roj. 21.12.1977, Domžale, Vodnikova ulica 14, Dob,
Usnjarski tehnik, Logistični tehnik
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Tadej Sevšek, roj. 07.12.1987, Šmarje pri Jelšah, Predel 8, Šmarje pri Jelšah,
Strojni tehnik, Prodajni inženir
1. volilni okraj
Vesna Alaber, roj. 22.01.1987, Celje, Maistrova ulica 40, Celje,
Univ.dipl. politolog, Višja svetovalka
2. in 3. volilni okraj
Danilo Arčan, roj. 11.07.1952, Šmartno ob Paki, Letuš 113a, Šmartno ob Paki,
Elektrotehnik, Upokojenec
4. in 5. volilni okraj
Bojan Štrukelj, roj. 17.10.1969, Nazarje, Šmartno ob Dreti 27, Šmartno ob Dreti,
Tehnik, Brezposeln
6. volilni okraj
Anton Travner, roj. 02.01.1967, Šmartno ob Paki, Letuš 8, Šmartno ob Paki,
Magister znanosti, Direktor
7. in 8. volilni okraj
Mateja Rudolf, roj. 30.09.1965, Ljubljana, Kraška ulica 12, Ljubljana,
Univ. dipl. org. inf., Direktorica
9. volilni okraj
Polonca Komar, roj. 17.12.1967, Maribor, Žolgarjeva ulica 19, Maribor,
Univ. dipl. ekon., Poslanka
10. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
ANITA ZAGORC, roj. 19.05.1976, KRŠKO, BROD V PODBOČJU 12, BROD V PODBOČJU,
INŽENIR PROMETA, POLICISTKA
1. volilni okraj
ANA ČEFARIN, roj. 10.07.1987, NOVO MESTO, KOŠENICE 109, NOVO MESTO,
UNI. DIPL. NOVINARKA, ODNOSI Z JAVNOSTMI
2. volilni okraj
SIMON KRAJŠEK, roj. 04.08.1960, ŠKOFJA LOKA, GODEŠIČ 12, GODEŠIČ,
DIPL. UPR. ORG., VIŠJI SVETOVALEC
3. in 4. volilni okraj
STANKO RADANOVIČ, roj. 07.04.1955, BREŽICE, GORNJI LENART 18, GORNJI LENART,
SREDNJA GLASBENA ŠOLA, INVALIDSKO UPOKOJEN
5. volilni okraj
ANITA ZAGORC, roj. 19.05.1976, KRŠKO, BROD V PODBOČJU 12, BROD V PODBOČJU,
INŽENIR PROMETA, POLICISTKA
6. volilni okraj
JANKO REZEC, roj. 17.03.1960, SEVNICA, CANKARJEVA ULICA 2, SEVNICA,
STROJNI TEHNIK, ZAVAROVALNIŠKI SVETOVALEC
7. volilni okraj
ANITA ANDRENŠEK, roj. 11.05.1986, ŠENTJUR, OKROG 1, OKROG,
DIPL. NOVINAR, ODNOSI Z JAVNOSTMI
8. volilni okraj
GREGOR PAJIĆ, roj. 07.02.1968, HRASTNIK, TRG FRANCA KOZARJA 7, HRASTNIK,
UNI. DIPL. EKONOMIST, SAMOSTOJNI PODJETNIK
9. volilni okraj
KRISTIJAN ADAMLJE, roj. 12.10.1984, ZAGORJE OB SAVI, MARNOVA ULICA 31A, ZAGORJE OB SAVI,
PROF. BIOLOG. IN GEOG. (VII), SAMOZAPOSLEN
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Anton PLEVČAK, roj. 15.06.1959, Rogaška Slatina, Gabrovec pri Kostrivnici 4/a, Gabrovec pri Kostrivnici,
Inž. gradbeništva, Višji referent
1. volilni okraj
Davorin ŽALAR, roj. 10.11.1971, Slovenska Bistrica, Pokoše 17/b, Pokoše,
Gimnazijski maturant, Podjetnik
2. volilni okraj
Anton KRAJNC, roj. 27.03.1960, Oplotnica, Čadram 57, Čadram,
Univ. dipl. uprav. org., Višji davčni inšpektor
3. volilni okraj
Marta REP, roj. 24.02.1952, Ruše, Dravska ulica 2, Bistrica ob Dravi,
Gimnazijska maturantka, Upokojenka
4. volilni okraj
Branko KURNJEK, roj. 29.06.1975, Ljubljana, Železna cesta 10, Ljubljana,
Univ. dipl. biblio., prof. teol., Poslanec DZ RS
5. in 6. volilni okraj
Martin FIŠER, roj. 25.05.1966, Ljubljana, Clevelandska ulica 27, Ljubljana,
Dipl. etno. in soc. kulture, MBA, Direktor
7. in 8. volilni okraj
Eva KLEMENČIČ, roj. 10.06.1978, Kidričevo, Vlahovičeva ulica 1, Kidričevo,
Dr. znanosti, Znanstvena sodelavka
9. in 10. volilni okraj
Sara FLAC, roj. 07.08.1982, Maribor, Lovska ulica 36, Maribor,
Mag. filozofije, Inštruktorica jahanja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Mihael Kasaš, roj. 08.01.1983, Lendava, Glavna ulica 17, Dolina pri Lendavi,
Dr. kemijskega inženirstva, Direktor
1. volilni okraj
Tina Adamlje, roj. 21.06.1983, Medvode, Klanska ulica 9, Medvode,
Gimnazijski maturant, Vodja projektov
2. volilni okraj
Nikolina Travner, roj. 15.10.1990, Šmartno ob Paki, Letuš 8, Šmartno ob Paki,
Univ.dipl.prav., Študent
3. volilni okraj
Alojzij Selišnik, roj. 17.06.1963, Ljubno, Radmirje 77 d, Ljubno,
Univ.dipl.inž., Direktor
4. in 5. volilni okraj
Mirko Kozar, roj. 26.03.1964, Cerkvenjak, Peščeni Vrh 11, Cerkvenjak,
Ekonomski tehnik, Skladiščnik
6. in 7. volilni okraj
Danilo Perović, roj. 22.07.1983, Maribor, Streliška ulica 5 a, Maribor,
Ekonomist, Ekonomist
8. volilni okraj
Mojca Makuc, roj. 25.07.1976, Mestna občina Ljubljana, Krištofova 6, Ljubljana,
Diplomant poslovne administracije, Specialist za podporo prodaji
9. volilni okraj
Silvo Rep, roj. 04.09.1963, Ruše, Pod hribom 18, Bistrica ob dravi,
Dipl.inž. gradbeništva, Samozaposlen
10. volilni okraj
Mojca Makuc, roj. 25.07.1976, Mestna občina Ljubljana, Krištofova 6, Ljubljana,
Diplomant poslovne administracije, Specialist za podporo prodaji
11. volilni okraj
na vrh