PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK - ZAAB

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Alenka Pavlič, roj. 18.05.1962, Žirovnica, Moste 22 c, Moste,
Univ. dipl. ekonom., Poslanka v DZ RS
1. volilni okraj
Melita Štros Mavrič, roj. 11.08.1970, Bohinj, Stara Fužina 19, Stara Fužina,
Lesarski tehnik, Direktorica podjetja
2. volilni okraj
Maja Zupan, roj. 21.09.1973, Žirovnica, Breznica 60 b, Breznica,
Univ. dipl. ekonom., Direktorica zavoda
3. volilni okraj
Alenka Bratušek, roj. 31.03.1970, Kranj, Prisojna ulica 1, Kranj,
Mag. znanosti, Predsednica vlade Republike Slovenije
4. in 5. volilni okraj
Alojz Vidmar, roj. 27.08.1955, Cerklje na Gorenjskem, Zgornji Brnik 41 a, Zgornji Brnik,
Dipl. inž. elektrotehnike, Odgovorni projektant
6. volilni okraj
Sašo Stanojev, roj. 29.03.1968, Tržič, Sebenje 99, Sebenje,
Dipl. ekonomist-specialist, Predavatelj
7. volilni okraj
Metod Dragonja, roj. 22.08.1954, Kranj, Breg ob Savi 69 a, Breg ob Savi,
Univ. dipl. ekonom., Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
8. volilni okraj
Tatjana Čeh Naglič, roj. 02.06.1982, Kranj, Čepulje 5, Čepulje,
Univ. dipl. sociolog, Sociolog
9. volilni okraj
Zoran Bosančić, roj. 21.09.1987, Kamnik, Groharjeva ulica 6, Kamnik,
Dipl. ekon. (UN), Podjetnik
10. volilni okraj
Marko Vihtelič, roj. 08.04.1969, Idrija, Pot v Češnjice 2, Idrija,
Spec. strojništva, Direktor podjetja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Sanja Sivec Levpušček, roj. 20.04.1983, Tolmin, Most na Soči 44, Most na Soči,
Univerzitetna diplomirana pravnica, Višja svetovalka za pravne zadeve
1. volilni okraj
Tatjana Voj, roj. 21.03.1940, Piran, Sv. Peter 92, Sv. Peter,
Univ. dipl. prof nem., ang. in ita. jezika, Upokojenka - občinska svetnica
2. volilni okraj
Aleksij Sokolič, roj. 26.04.1969, Izola, Partizanska ulica 3, Izola,
Diplomirani organizator turizma, Prodaja in marketing
3. volilni okraj
Vojko Starović, roj. 20.01.1952, Piran, Vojkova ulica 48, Lucija,
Magister poslovnih ved, Pisatelj
4. volilni okraj
Marko Bandelli, roj. 19.11.1967, Komen, Štanjel 31a, Kobdilj,
Diplomirani ekonomist in geometer, Podjetnik
5. volilni okraj
Aljoša Jerič, roj. 05.03.1973, Sežana, Lokev 122, Lokev,
Glasbenik, ekonomist, Poslanec državnega zbora
6. volilni okraj
Mirko Slosar, roj. 17.10.1942, Ilirska Bistrica, Jelšane 41, Jelšane,
Doktor muzikologije, Izredni profesor na UP
7. volilni okraj
Jerko Čehovin, roj. 10.12.1946, Postojna, Jamska cesta 21, Postojna,
Ekonomist, Poslanec državnega zbora
8. volilni okraj
Julija Kramar, roj. 13.08.1976, Nova Gorica, Marija Kogoja 28, Nova Gorica,
Univ. dipl. prof. športne vzgoje, Umetniška ustvarjalka
9. volilni okraj
Mirjam Bon Klanjšček, roj. 18.07.1954, Nova Gorica, Pri hrastu 9, Kromberk,
Mag. znanosti, prof. matematike, Nekdanja poslanka državnega zbora
10. volilni okraj
Jordan Kodermac, roj. 21.01.1948, Nova Gorica, Med ogradami 1a, Solkan,
Univ. dipl. ing. strojništva, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
MAKSIMILJAN TURŠIČ, roj. 26.01.1956, Cerknica, Begunje pri Cerknici 4G, BEGUNJE PRI CERKNICI,
Univ. dipl. inž., Načelnik upravne enote
1. volilni okraj
PETER PETROVČIČ, roj. 14.07.1963, Vrhnika, Robova cesta 3, VRHNIKA,
Mag. znanosti - javne finance in javne politike, Tajnik
2. volilni okraj
ROK ZULIĆ, roj. 31.01.1991, Škofljica, Smrjene 45A, SMRJENE,
Gimnazijski maturant, Prodajalec
3. volilni okraj
SANDRA OBERLAJT ŠPERNJAK, roj. 07.10.1972, Maribor, Pohorska ulica 23K, MARIBOR,
Univ. dipl. ekonomist, Namestnik vodje kabineta
4. volilni okraj
DAŠA GOLOBIČ, roj. 20.03.1974, Ljubljana, Rožna dolina, cesta XVII 18, LJUBLJANA,
Univ. dipl. ekonomist, Državna revizorka
5. volilni okraj
JERNEJ PAVLIČ, roj. 18.01.1984, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3, JESENICE,
Mag. poslovnih ved, Državni sekretar v Kabinetu predsednice vlade
6. volilni okraj
JOŽEF KUNIČ, roj. 06.01.1946, Ljubljana, Cesta v Zgornji log 31, LJUBLJANA,
Dr. informacijsko upravljavskih znanosti, Poslanec v državnem zboru
7. volilni okraj
BRANE GOLUBOVIĆ, roj. 10.08.1969, Kamnik, Sela pri Kamniku 10D, SELA PRI KAMNIKU,
Mag. upravnih ved, Poslanec v državnem zboru
8. volilni okraj
PETER VILFAN, roj. 29.06.1957, Ljubljana, Kamnogoriška cesta 95, LJUBLJANA,
Ekonomski tehnik, Športni komentator
9. volilni okraj
DRAGANA MARJANOVIĆ, roj. 17.03.1954, Ljubljana, Preglov trg 12, LJUBLJANA,
Medicinska sestra, Upokojenka
10. volilni okraj
MIRJANA KAVČIČ, roj. 27.01.1955, Medvode, Zbiljska cesta 35, MEDVODE,
Profesor, Upokojenka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Damir Marinč, roj. 13.04.1971, Kočevje, Kidričeva ulica 1, Kočevje,
Univ. dipl. pravnik, Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
1. volilni okraj
Igor Radosavljević, roj. 29.01.1990, Kranj, Ulica Rudija Papeža 32, Kranj,
Ekonomski tehnik, Študent
2. volilni okraj
Zdravko Selič, roj. 25.12.1956, Ljubljana, Černigojeva ulica 22, Ljubljana,
Univ. dipl. ekon., Direktor
3. volilni okraj
Maja Jurjevec, roj. 04.05.1970, Litija, Graška cesta 4, Litija,
Magister organizator informatik, Vodja kabineta
4. volilni okraj
Gorana Grgić, roj. 02.04.1955, Ljubljana, Preglov trg 2, Ljubljana,
Diplomiran politolog, Samostojna podjetnica
5. volilni okraj
Maja Dimitrovski, roj. 11.03.1975, Ljubljana, Kašeljska cesta 168, Ljubljana,
Diplomantka upravnih ved, Poslanka v Državnem zboru
6. volilni okraj
Roman Jakič, roj. 01.05.1967, Ljubljana, Ulica Mirka Jurce 19, Ljubljana,
Univ. dipl. pedagog in prof. sociologije, Minister za obrambo Republike Slovenije
7. volilni okraj
Miha Lobnik, roj. 31.07.1975, Ljubljana, Dimičeva ulica 6, Ljubljana,
Univ. dipl. sociolog, Vodja preventivnih programov
8. volilni okraj
Jani (Janko) Möderndorfer, roj. 03.10.1965, Ljubljana, Suhadolčanova ulica 85, Ljubljana,
Tolmač slovenskega znakovnega jezika, Poslanec v Državnem zboru
9. volilni okraj
Leja Peterka, roj. 14.08.1988, Dol pri Ljubljani, Podgora pri Dolskem 94, Podgora pri Dolskem,
Gimnazijska maturantka, Referentka v Državnem zboru
10. volilni okraj
Jure Stopar, roj. 17.01.1986, Domžale, Pelechova cesta 69, Preserje pri Radomljah,
Frizer, Mojster proizvodnje v Kolektorju
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14.12.1979, Dobje, Dobje pri Planini 9c, Dobje pri Planini,
Univ. dipl. politolog, Inšpektor
1. volilni okraj
Nevenka Rijavec, roj. 06.02.1972, Celje, Vodnikova ulica 11, Celje,
Dipl. ekonomistka, Interna trenerka
2. volilni okraj
Urška Drugovič, roj. 01.02.1966, Celje, Na otoku 13, Celje,
Univ. dipl. biolog, Vodja obratovanja čistilnih naprav
3. volilni okraj
Tanja Basle, roj. 19.09.1965, Žalec, Migojnice 2, Griže,
Gradbeni tehnik, Modna oblikovalka
4. volilni okraj
Branko Lobnikar, roj. 13.10.1969, Ljubljana, Colnarjeva ulica 1b, Ljubljana,
Dr. kadrovskega menedžmenta, Univerzitetni profesor
5. volilni okraj
Edvard Čeč, roj. 08.09.1963, Mozirje, Na gradišču 11, Mozirje,
Komercialni tehnik, Komercialist
6. volilni okraj
Zoran Golavšek, roj. 12.06.1962, Velenje, Koželjskega ulica 2, Velenje,
Ekonomski tehnik, Glasbenik
7. volilni okraj
Cvetka Ribarič Lasnik, roj. 13.04.1960, Velenje, Kersnikova 35, Velenje,
Dr. bioloških znanosti, Direktorica Inštituta za okolje in prostor
8. volilni okraj
Miha Praprotnik, roj. 11.04.1970, Slovenj Gradec, Maistrova 3, Slovenj Gradec,
Dipl. ekonomist, Samostojni svetovalec
9. volilni okraj
Nina Mauhler, roj. 19.01.1972, Mežica, Prežihova 9, Mežica,
Magister poslovnih ved, Direktorica invalidskega podjetja
10. volilni okraj
Andrej Dobnik, roj. 30.09.1947, Muta, Ulica ob Polju 20, Muta,
Inž. kemijske tehnologije, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
TOMISLAV BLAGOJEVIĆ, roj. 03.06.1980, ČRNOMELJ, KRPANOVA ULICA 10, ČRNOMELJ,
STROJNI TEHNIK, PRODAJALEC AVTOMOBILOV
1. volilni okraj
RAFKO KRIŽMAN, roj. 20.05.1957, NOVOMESTO, TRDINOVA ULICA 12A, NOVO MESTO,
PROF.ŠPORTNE VZGOJE, DIREKTOR GOSP.DRUŽBE
2. volilni okraj
SONJA SIMČIČ, roj. 17.05.1955, NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA 11A, NOVOMESTO,
PROF.SLOVENSKEGA JEZIKA IN SOCIOLOGIJE, RAVNATELJICA OSNOVNE ŠOLE
3. volilni okraj
JURIJ ORAČ, roj. 16.04.1960, SEVNICA, KOZJANSKA ULICA 11, SEVNICA,
UNIV.DIPL.PRAVNIK, PRAVNIK ZA SODNE IZTERJAVE
4. volilni okraj
NIKA POGLAJEN, roj. 20.05.1982, LJUBLJANA, ROJČEVA ULICA 26, LJUBLJANA,
UNIV.DIPL.PRAVNICA, SVETOVALKA V KABINETU PREDSEDNIKA VLADE
5. volilni okraj
MATEJA VIDEC, roj. 13.12.1986, KRŠKO, KOLODVORSKA ULICA 4B, KRŠKO,
GIMNAZIJSKA MATURANTKA, VODJA KLICNEGA CENTRA
6. volilni okraj
JURIJ ORAČ, roj. 16.04.1960, SEVNICA, KOZJANSKA ULICA 11, SEVNICA,
UNIV.DIPL.PRAVNIK, PRAVNIK ZA SODNE IZTERJAVE
7. volilni okraj
NINA MAŽGON, roj. 29.03.1979, LAŠKO, ULICA XIV. DIVIZIJE 5, RIMSKE TOPLICE,
MAG.EKONOMSKIH ZNANOSTI, KADROVNIK
8. volilni okraj
RASIM AHMETOVIĆ, roj. 11.11.1967, TRBOVLJE, OPEKARNA 28, TRBOVLJE,
RUDAR, RUDAR
9. in 10. volilni okraj
ISTOK CILENŠEK, roj. 13.03.1957, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9.AVGUSTA 8D, ZAGORJE OB SAVI,
RUDARSKI TEHNIK, VODJA VZDRŽEVANJA
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Marina DRŽIĆ, roj. 13.07.1962, Maribor, Ulica heroja Bračiča 14, Maribor,
Univ. dipl. pravnica, Nezaposlena
1. volilni okraj
Gordana PLANINŠEK, roj. 16.07.1978, Slovenska Bistrica, Na Jožefu 46/a, Slovenska Bistrica,
Dipl. uprav. organizatorka, Direktorica
2. volilni okraj
Anica STUPAN, roj. 25.06.1971, Slovenske Konjice, Ličenca 23, Ličenca,
osnovna šola, Čistilka
3. volilni okraj
Draga FABJAN, roj. 27.04.1950, Ruše, Jamnikova ulica 10, Ruše,
Strojni tehnik, Upokojenka
4. volilni okraj
Gorazd VIDIC, roj. 29.05.1964, Maribor, Bezjakova ulica 109, Pekre,
Dipl. ekonomist, Prodajni inženir
5. volilni okraj
Miro LIČEN, roj. 08.01.1950, Maribor, Obrežna ulica 87, Maribor,
Varilni tehnik, Upokojenec
6. volilni okraj
Aleksandar TUCOVIĆ, roj. 22.12.1969, Maribor, Gorkega ulica 14, Maribor,
Univ. dipl. inž. metalurgije, Vodja talilnice
7. volilni okraj
Maša KOCIPER, roj. 17.07.1972, Ljubljana, Ob pristanu 8, Ljubljana,
Univ. dipl. pravnica, Poslanka v DZ RS
8. volilni okraj
Vekoslav ŠTERMAN, roj. 08.05.1961, Ruše, Ulica ruške čete 14, Ruše,
Gimnazijski maturant, Informatik
9. volilni okraj
Igor JURIŠIČ, roj. 22.03.1971, Ruše, Ulica pohorskega bataljona 1, Ruše,
Ekonomist, Direktor zavoda za mlad. popotništvo
10. volilni okraj
Igor ĐUKANOVIĆ, roj. 12.07.1968, Maribor, Dogoška cesta 59, Maribor,
Mag. matematike, Asistent na fakulteti
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Dragica Gruškovnjak, roj. 20.04.1968, Črenšovci, Gasilska ulica 26, Črenšovci,
Dipl. vzg. predšolskih otrok, Vzgojiteljica
1. volilni okraj
Teodor Pevec, roj. 18.03.1970, Ormož, Novakova cesta 41, Ormož,
Dr. medicine, Kirurg
2. volilni okraj
Ervin Kosi, roj. 13.05.1972, Ljubljana, Staretova ulica 17, Ljubljana,
Magister znanosti, Podsekretar
3. volilni okraj
Olga Belec, roj. 16.07.1968, Murska Sobota, Mirna ulica 9, Murska Sobota,
Dipl.upr.org., Direktorica
4. volilni okraj
Zoran Kos, roj. 02.12.1972, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 1 b, Murska Sobota,
Profesor športne vzgoje, Učitelj športa
5. volilni okraj
Sonja Kreslin, roj. 11.10.1965, Murska Sobota, Finžgarjeva ulica 16, Murska Sobota,
Univ.dipl.ekon., Podjetnica
6. volilni okraj
Nina Lovrenčič, roj. 03.02.1975, Hoče-Slivnica, Kolmanova cesta 22, Orehova vas,
Komercialist, Regionalni vodja
7. in 8. volilni okraj
Darko Jazbec, roj. 04.10.1964, Ptuj, Orešje 142, Ptuj,
Dr. medicine, Kirurg
9. volilni okraj
Maks Ferk, roj. 14.10.1953, Ptuj, Mariborska cesta 46, Ptuj,
Logist, Upokojenec
10. volilni okraj
Robert Križanič, roj. 22.03.1973, Ptuj, Rogozniška cesta 44, Ptuj,
Gostinec, menedžer v kulturi, Direktor zasebnega zavoda
11. volilni okraj
na vrh