PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

STRANKA VERJAMEM

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Špela Kapus, roj. 09.04.1976, Bled, Prešernova cesta 8, Bled,
Univerzitetna diplomirana pravnica, Delo v gostinstvu
1. in 2. volilni okraj
Maja Kocjančič, roj. 17.02.1983, Kranj, Cesta na Klanec 24, Kranj,
Magistra prava, univ. dipl. sociologinja, Samostojna podjetnica
3. volilni okraj
Vesna Bajić Stojiljković, roj. 25.05.1979, Koper, Prade-cesta X 8, Prade,
Univ.dipl.etnomuzikologinja, Samozaposlena v kulturi
4. volilni okraj
Jaka Zevnik, roj. 24.03.1980, Kranj, Mavčiče 23, Mavčiče,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Gradbeni projektant
5. volilni okraj
David Capuder, roj. 21.03.1977, Kamnik, Tkalska pot 4, Kamnik,
Dipl. upravni organizator, Vodja področja
6. volilni okraj
Mojca Blas, roj. 29.09.1982, Ljubljana, Reška ulica 9, Ljubljana,
Univ. dipl. nemcistka, Vodja prevajalske agencije
7. in 8. volilni okraj
Peter Volf, roj. 24.10.1978, Železniki, Na Kresu 22, Železniki,
Univ. dipl. organizator, PR manager
9. volilni okraj
David Capuder, roj. 21.03.1977, Kamnik, Tkalska pot 4, Kamnik,
Dipl. upravni organizator, Vodja področja
10. volilni okraj
Iztok Prislan, roj. 11.04.1978, Ljubljana, Linhartova cesta 36, Ljubljana,
Doktor kemijskih znanosti, Asistent na FKKT UL
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Peter Jan, roj. 12.06.1975, Tolmin, Na hribih 1, Tolmin,
Univ. dipl. pravnik, Pravnik
1. volilni okraj
Maja Božič Kranjc, roj. 18.08.1978, Ljubljana, Smrekarjeva 22, Ljubljana,
Univ. dipl. dramaturg in psiholog, Psihologinja na pediatrični kliniki
2. volilni okraj
Dalibor Samac, roj. 26.12.1979, Izola, Malija 29c, Malija,
Univ. dipl. inž. prometa, Medn. logistika in špedicija
3. volilni okraj
Milena Đukić, roj. 08.12.1978, Koper, Vrtine 21a, Sv. Anton,
Mag. znanosti managementa, Visokošolska predavateljica
4. in 5. volilni okraj
Tanja Pahor, roj. 18.01.1973, Sežana, Šmarje pri Sežani 16c, Šmarje pri Sežani,
Ekonomsko - komercialni tehnik, Direktor gosp. družbe
6. volilni okraj
Marjan Poljšak, roj. 08.09.1945, Ajdovščina, Šibeniška 21, Ajdovščina,
Dipl. inž. kemijske tehnologije, Župan občine
7. volilni okraj
Darko Šifrer, roj. 18.05.1956, Ljubljana, Triglavska ulica 51, Ljubljana,
Univ. dipl. tehnične matematike, Direktor gosp. družbe
8. volilni okraj
Gregor Veličkov, roj. 13.06.1966, Nova Gorica, Lemutova 22, Nova Gorica,
Univ. dipl. pravnik, Odvetnik
9. volilni okraj
Silva Tišma, roj. 19.03.1950, Nova Gorica, Gortanova 14, Nova Gorica,
Višja socialna delavka, Upokojenka
10. volilni okraj
Marjan Poljšak, roj. 08.09.1945, Ajdovščina, Šibeniška 21, Ajdovščina,
Dipl. inž. kemijske tehnologije, Župan občine
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
IGOR ŠOLTES, roj. 22.08.1964, Ljubljana, Viška cesta 23, LJUBLJANA,
Doktor politoloških znanosti, Poslanec v Evropskem parlamentu
1. volilni okraj
PETRA DURJAVA LAJEVEC, roj. 28.10.1975, Ljubljana, Ellerjeva ulica 14, LJUBLJANA,
Diplomirani fizioterapevt, magistra znanosti, Neurofizioterapevtka v razvojni ambulanti
2. volilni okraj
MARINA DAGARIN, roj. 23.09.1953, Ljubljana, Potrčeva ulica 14, LJUBLJANA,
Upravno administrativni tehnik, Pravnik
3. in 4. volilni okraj
SAŠA KULAŠIĆ, roj. 26.04.1972, Ljubljana, Stranska pot 10, LJUBLJANA,
Ekonomist, magister državnih in evropskih študij, Revizor
5. volilni okraj
IGOR ŠOLTES, roj. 22.08.1964, Ljubljana, Viška cesta 23, LJUBLJANA,
Doktor politoloških znanosti, Poslanec v Evropskem parlamentu
6. volilni okraj
JURIJ KOS, roj. 24.01.1954, Ivančna Gorica, Ulica Cankarjeve brigade 20A, IVANČNA GORICA,
Magister prava, Podjetnik
7. volilni okraj
NATAŠA KUŠAR, roj. 13.04.1972, Ljubljana, Bergantova ulica 10, LJUBLJANA,
Specialist managementa, Višja svetovalka III
8. volilni okraj
ALADAR BELEC, roj. 13.02.1974, Grosuplje, Adamičeva cesta 41A, GROSUPLJE,
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva, Svetovalec na Statističnem uradu RS
9. volilni okraj
NATAŠA KUŠAR, roj. 13.04.1972, Ljubljana, Bergantova ulica 10, LJUBLJANA,
Specialist managementa, Višja svetovalka III
10. volilni okraj
PETRA DURJAVA LAJEVEC, roj. 28.10.1975, Ljubljana, Ellerjeva ulica 14, LJUBLJANA,
Diplomirani fizioterapevt, magistra znanosti, Neurofizioterapevtka v razvojni ambulanti
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Jasna Močnik, roj. 18.06.1983, Kočevje, Bračičeva ulica 21, Kočevje,
Diplomirana varstvoslovka, Študentka
1. in 2. volilni okraj
Marjan Lekše, roj. 22.09.1941, Ljubljana, Rožičeva ulica 11 A, Ljubljana,
Novinar, Upokojenec
3. in 4. volilni okraj
Franc Kunej, roj. 10.11.1939, Ljubljana, Lepodvorska ulica 2, Ljubljana,
Univerzitetni diplomirani ekonomist, Upokojenec
5. volilni okraj
Nikola Todorović, roj. 28.10.1950, Ljubljana, Osenjakova ulica 2, Ljubljana,
Univerzitetni diplomirani pravnik, Upokojenec
6. volilni okraj
Dijana Ivić Cicmil, roj. 05.03.1974, Škofljica, Smrjene 46 B, Smrjene,
Diplomirani inženir prometa, Direktorica gospodarske družbe
7. volilni okraj
Franc Kunej, roj. 10.11.1939, Ljubljana, Lepodvorska ulica 2, Ljubljana,
Univerzitetni diplomirani ekonomist, Upokojenec
8. volilni okraj
Alja Viryent, roj. 10.12.1979, Ljubljana, Gotska ulica 9, Ljubljana,
Univerzitetna diplomirana oblikovalka, Oblikovalka čevljev
9. volilni okraj
Mateja Sonc, roj. 01.03.1975, Domžale, Drogomelj 151, Dragomelj,
Poslovni sekretar, Koordinacija mednarodnega roaming
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Rok Trbovc, roj. 25.08.1980, Celje, Zoisova 3, Celje,
Diplomirani pravnik, Odvetnik
1. volilni okraj
Linda Cellner, roj. 19.06.1970, Laško, Blatni vrh 38, Blatni vrh,
Diplomirana medicinska sestra, Medicinska sestra v Kliničnem centru
2. volilni okraj
Peter Thaler, roj. 29.06.1953, Šentjur, Ulica T. Seliškarja 10, Šentjur,
Ekonomski tehnik, Modni oblikovalec - podjetnik
3. volilni okraj
Maja Kolenc, roj. 09.05.1978, Celje, Ob železnici 4, Celje,
Dipl. ekonomistka, Podjetnica
4. volilni okraj
Alojz Kronovšek, roj. 14.04.1964, Celje, Šaranovičeva 6b, Celje,
Komercialni tehnik, Podjetnik
5. volilni okraj
Helena Močnik, roj. 03.08.1973, Gornji Grad, Podsmrečje 15, Gornji Grad,
Ekonomistka, Poslovna sekretarka na osnovni šoli
6. volilni okraj
Davorin Medved, roj. 20.02.1972, Maribor, Ulica Eve Lovše 10, Maribor,
Tehnolog prometa, Vodja regijskega centra cestninskega nadzora
7. volilni okraj
Maja Kolenc, roj. 09.05.1978, Celje, Ob železnici 4, Celje,
Dipl. ekonomistka, Podjetnica
8. volilni okraj
Lidija Pesek, roj. 15.07.1974, Maribor, Bresterniška graba 89, Brestanica,
Gimnazijski maturant, Nepremičninski agent
9. volilni okraj
Oskar Kralj, roj. 25.06.1988, Prevalje, Leše 85, Prevalje,
Inženir strojništva, Študent
10. volilni okraj
Aleksandra Knez, roj. 22.02.1988, Dravograd, Sveti Danijel 18, Trbonje,
Ekonomski tehnik, Študentka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
MARICA MIKETIČ, roj. 09.12.1981, ČRNOMELJ, ŽUNIČI 13A, ŽUNIČI,
PROFESORICA NEMŠČINE, BREZPOSELNA
1. volilni okraj
MAJDA KUŠER AMBROŽIČ, roj. 19.02.1957, ŠMARJEŠKE TOPLICE, BELA CERKEV 1, BELA CERKEV,
DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, RAVNATELJICA VRTCA
3. volilni okraj
TADEJA PETJE, roj. 10.06.1986, METLIKA, RADOVIČI 15, RADOVIČI,
TEHNIK ZDRAVSTVENENEGE, BREZPOSELNA
4. in 5. volilni okraj
DAVID IMPERL, roj. 14.10.1976, KRŠKO, ULICA 11.NOVEMBRA 31, LESKOVEC PRI KRŠKEM,
PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE, UČITELJŠPORTA
6. in 7. volilni okraj
MONJA REŽONJA, roj. 03.09.1979, LJUBLJANA, GLAVARJEVA ULICA 47, LJUBLJANA,
DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA, BREZPOSELNA
8. volilni okraj
MILAN GREGOREN, roj. 03.06.1974, LJUBLJANA, HACQUETOVA ULICA 1A, LJUBLJANA,
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, IZVRŠNI PRODUCENT BLED FILM FESTIVALA
9. volilni okraj
SAMO KOREN, roj. 03.03.1976, LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C.XXI 6B, LJUBLJANA,
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG, DIREKTOR IZVOZA
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Maja KRALJEVSKI, roj. 14.06.1973, Maribor, Pod Pohorjem 5, Razvanje,
Trgovka, Negovalka otrok s posebnimi potrebami
1. volilni okraj
Janja DEUTSCHMANN, roj. 19.08.1988, Hoče - Slivnica, Kratka ulica 12, Radizel,
Gimnazijska maturantka, Študentka prava
2. in 3. volilni okraj
Tomi PROSNIK, roj. 04.05.1976, Ruše, Ob nasipu 28, Ruše,
Univ. dipl. sociolog - kadrovski manager, Podjetnik
4. volilni okraj
Branka LEBARIČ, roj. 14.12.1983, Maribor, Ulica Eve Lovše 6, Maribor,
Gimnazijska maturantka, Administratorka
5. volilni okraj
Jakob POLAJŽER, roj. 15.09.1981, Rogatec, Donačka gora 39, Donačka gora,
Mag. turizma, Kuhar - promotor
6. volilni okraj
Sašo BRANILOVIČ, roj. 25.05.1977, Maribor, Pod Pohorjem 5, Razvanje,
Univ. dipl. novinar, Finančni svetovalec
7. volilni okraj
Rebeka KOVAČIČ LUKMAN, roj. 03.05.1979, Maribor, Smetanova ulica 33, Maribor,
Doktorica s področja kem.tehnike, Managerka poslovnih procesov
8. volilni okraj
Alen VIDONJA, roj. 04.03.1985, Slovenska Bistrica, Prežihova ulica 7, Gaj,
Univ. dipl. pravnik, Strokovni svetovalec
9. volilni okraj
Matej VRABIČ, roj. 14.01.1976, Maribor, Razvanjska cesta 73, Razvanje,
Kuhar, Vodja športnega centra
10. volilni okraj
Jure DETIČEK, roj. 14.03.1982, Slovenska Bistrica, Župančičeva ulica 20, Slovenska Bistrica,
Gimnazijski maturant, Poslovodja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Boštjan Horvat, roj. 05.06.1984, Murska Sobota, Lendavska ulica 25 b, Murska Sobota,
Univ.dipl.ekonomist, Svetovalec župana
1. volilni okraj
Eva Kokot, roj. 07.01.1986, Ormož, Osluševci 1 a, Osluševci,
Diplomirana politologinja, Strokovna sodelavka
2. in 3. volilni okraj
Sebastjan Gornjec, roj. 02.03.1988, Moravske toplice, Martjanci 97 a, Martjanci,
Dipl. gospodarski inženir, Študent
4. volilni okraj
Boštjan Horvat, roj. 05.06.1984, Murska Sobota, Lendavska ulica 25 b, Murska Sobota,
Univ.dipl.ekonomist, Svetovalec župana
5. volilni okraj
Miha Šavel, roj. 19.10.1983, Gornja Radgona, Ivanjševski Vrh 29 c, Ivanjševski Vrh,
Univ.dipl. pravnik, Strokovni sodelavec
6. volilni okraj
Brigita Bratuša, roj. 13.09.1978, Ljubljana, Kotnikova ulica 2, Ljubljana,
Diplomirana varstvoslovka, Medicinska sestra
7. volilni okraj
Miha Vake, roj. 14.07.1983, Šentilj, Vranji Vrh 21 l, Sladki Vrh,
Univ.dipl. medijski komunikolog, Direktor marketinga
8. volilni okraj
Jasmina Rožman, roj. 29.06.1988, Miklavž na Dravskem polju, Uskoška ulica 20, Miklavž na Dravskem polju,
Dipl.ekonomist, Študentka
9. volilni okraj
Brigita Bratuša, roj. 13.09.1978, Ljubljana, Kotnikova ulica 2, Ljubljana,
Diplomirana varstvoslovka, Medicinska sestra
10. volilni okraj
Anita Žolger, roj. 13.09.1980, Majšperk, Majšperk 14 a, Majšperk,
Ekonomski tehnik, Prokuristka
11. volilni okraj
na vrh