PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

STRANKA HUMANA SLOVENIJA - HS

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Viktor Pukšič, roj. 07.03.1950, Lenart, Cankarjeva ulica 16, Lenart v Slov. goricah,
Inštruktor lesne stroke, Upokojenec
6. in 7. volilni okraj
Ana Šic, roj. 27.07.1941, Ptuj, Rogaška cesta 36, Ptuj,
Ekonomist, Upokojenka
8. in 9. volilni okraj
Miran Šic, roj. 01.09.1961, Ptuj, Rogaška cesta 36, Ptuj,
Ekonomist, Ekonomist
10. in 11. volilni okraj
na vrh