PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

SOCIALNI DEMOKRATI - SD

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Rina Klinar, roj. 20.12.1952, Jesenice, Plavški Rovt 7c, Plavški Rovt,
Mag. znanosti, univ. dipl. sociologinja, Urednica programskih vsebin, delno upokojena
1. volilni okraj
Vincenc Faladore, roj. 22.12.1947, Radovljica, Brezje 80 d, Brezje,
Dipl. ing. strojništva, Upokojenec
2. volilni okraj
Magda Štular, roj. 17.05.1964, Radovljica, Podnart 9 a, Podnart,
Magistra znanosti državnih in evropskih študij, Višja svetovalka na Davčnem uradu
3. volilni okraj
Manja Zorko, roj. 24.08.1987, Kranj, Likozarjeva ulica 23, Kranj,
Diplomantka evropskih študij, Asistentka evropske poslanke v EP
4. volilni okraj
Evstahij Drmota, roj. 16.09.1955, Kranj, Šempeterska ulica 5, Kranj,
Dipl. ekonomist, Direktor javnega podjetja
5. volilni okraj
Ivan Grginič, roj. 08.02.1954, Preddvor, Belska cesta 59, Preddvor,
Diplomiran ekonomist, Kontrolor
6. volilni okraj
Primož Meglič, roj. 28.11.1980, Tržič, Paloviče 10, Paloviče,
Gimnazijski maturant, Študent
7. volilni okraj
Lidija Goljat Prelogar, roj. 14.10.1978, Škofja loka, Hafnerjevo naslje 47, Škofja Loka,
Prof. angleščine in sociologije, Predavateljica
8. volilni okraj
Branko Jesenovec, roj. 05.09.1966, Žiri, Rakulk 27, Žiri,
Oblikovalec kovin, Samostojni podjetnik
9. volilni okraj
Irena Kranjc, roj. 04.06.1961, Ig, Golo 148 a, Ig,
Doktorica znanosti evropskih in državnih študij, Upokojenka
10. volilni okraj
Samo Bevk, roj. 27.08.1956, Idrija, Mestni trg 4, Idrija,
Prof. zgodovine in umetnostne zgodovine, Poslanec DZ RS
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Franc Ličer, roj. 21.02.1972, Tolmin, Gorenja Trebuša 30, Slap ob Idrijci,
Inž. gozdarstva, Revirni gozdar
1. volilni okraj
Meira Hot, roj. 14.02.1980, Piran - Pirano, Vojkova ulica - Via Vojko 9, Piran - Pirano,
Univ. dipl. pravnica, Pravnica
2. volilni okraj
Breda Pečan, roj. 02.10.1946, Izola - Isola, Ulica ob starem zidovju 8, Izola - Isola,
Prof. biologije, Upokojenka
3. volilni okraj
Dušan Peter Keber, roj. 03.08.1947, Ljubljana, Streliška ulica 1, Ljubljana,
Specialist interne medicine, Svetovalec uprave in delno upokojen
4. volilni okraj
Marijan Križman, roj. 15.08.1953, Koper - Capodistria, Čevljarska ulica - Calegaria 22, Koper - Capodistria,
Parketar, Upokojenec
5. volilni okraj
Ljubica Jelušič, roj. 16.06.1960, Sežana, Kazlje 56, Kazlje,
Doktorica znanosti, Poslanka v DZ RS
6. volilni okraj
Anton Prosen, roj. 22.04.1946, Ljubljana, Pot k ribniku 1, Ljubljana,
Doktor znanosti, Upokojenec
7. volilni okraj
Marjutka Hafner, roj. 16.01.1960, Ljubljana, Polje, Cesta XXXVIII 12, Ljubljana,
Univ. dipl. politologinja, Direktorica urada za Unesco
8. volilni okraj
Matjaž Nemec, roj. 10.04.1980, Miren - Kostanjevica, Bilje 187a, Bilje,
Diplomant mednarodnega poslovanja, Asistent predsednika republike
9. volilni okraj
Elvira Šušmelj, roj. 29.07.1961, Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 47, Nova Gorica,
Univ. dipl. politologinja, Generalna direktorica
10. volilni okraj
Tadej Beočanin, roj. 30.09.1982, Ajdovščina, Goriška cesta 23b, Ajdovščina,
Absolvent farmacije, Direktor - urednik
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
MARJAN GREGORIČ, roj. 25.04.1950, Logatec, Zelena pot 15, LOGATEC,
Univ. dipl. pravnik, Upokojenec
1. volilni okraj
JANEZ KIKELJ, roj. 23.06.1972, Vrhnika, Cesta Krimskega odreda 32, VERD,
Ekonomsko-komercialni tehnik, Strokovni delavec na SAZU
2. volilni okraj
POLONA CVELBAR, roj. 06.12.1950, Velike Lašče, Male Lašče 7A, MALE LAŠČE,
Magistrica farmacije, mag. znanosti, Upokojenka
3. volilni okraj
DAMJAN JANEZ PANGERC, roj. 27.01.1972, Škofljica, Ahlinova ulica 10, ŠKOFLJICA,
Univ. dipl. inž. tehnologije prometa, Koordinator tehničnega planiranja v logistiki
4. volilni okraj
UROŠ LUBEJ, roj. 17.07.1975, Novo mesto, Čitalniška ulica 2, NOVO MESTO,
Profesor filozofije, Učitelj
5. volilni okraj
MIRKO PEČARIČ, roj. 03.07.1974, Brezovica, Malovaška ulica 29, BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
Doktor pravnih znanosti, Državni sekretar
6. volilni okraj
ANTON COLARIČ, roj. 24.08.1954, Ljubljana, Petričeva ulica 15, LJUBLJANA,
Gimnazijski maturant, Svetovalec vodstva
7. volilni okraj
SILVA ČRNUGELJ, roj. 29.12.1954, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 22, LJUBLJANA,
Dipl. knjižničarka, Strokovna v poslanski skupini DZ RS
8. volilni okraj
ANDREJA ČRNAK MEGLIČ, roj. 14.02.1955, Ljubljana, Vodnikovo naselje 4, LJUBLJANA,
Doktorica socioloških znanosti, Poslanka v DZ RS
9. volilni okraj
NATAŠA SAX, roj. 22.12.1976, Ljubljana, Trnovski pristan 4A, LJUBLJANA,
Univ. dipl. politologinja, Državna uradnica
10. volilni okraj
IRENA KUNTARIČ HRIBAR, roj. 06.04.1970, Ljubljana, Dolinarjeva ulica 5, LJUBLJANA,
Univ. dipl. pedagoginja in prof. zgodovine, Vodja sektorja
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Janko Veber, roj. 30.07.1960, Kočevje, Mahovnik 75, Mahovnik,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Poslanec v DZ RS
1. volilni okraj
Sara Oražem, roj. 18.03.1990, Ribnica, Gornje Lepovče 94, Ribnica,
Diplomantka prava, Študentka
2. volilni okraj
Miloš Moretti, roj. 09.07.1957, Ivančna Gorica, Mekinje nad Stično 64, Mekinje nad Stično,
Strojni inženir univerzitetne izobrazbe - pilot, Upokojenec
3. volilni okraj
Mateja Mlakar, roj. 17.11.1964, Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 8, Ljubljana,
Ekonomski tehnik, Poslovni sekretar
4. volilni okraj
Tjaša Učakar, roj. 05.05.1983, Ljubljana, Glonarjeva ulica 8, Ljubljana,
Profesorica geografije in sociologije, Raziskovalka na FF
5. volilni okraj
Jernej Pikalo, roj. 30.05.1975, Ljubljana, Preglov trg 1, Ljubljana,
Doktor znanosti, Minister v vladi RS
6. volilni okraj
Božidar Jožef Flajšman, roj. 02.07.1956, Ljubljana, Slomškova ulica 12, Ljubljana,
Doktor znanosti, Generalni sekretar
7. volilni okraj
Franc Križanič, roj. 04.12.1954, Ljubljana, Mlinska pot 10, Ljubljana,
Doktor ekonomskih znanosti, Znanstveni raziskovalec
8. volilni okraj
Anja Kopač Mrak, roj. 04.04.1974, Domžale, Krožna pot 22, Prelog,
Doktorica sociologije, Ministrica v Vladi RS
9. volilni okraj
Lenart Zajc, roj. 10.10.1967, Domžale, Žeje 31 B, Žeje,
Diplomirani jezikoslovni tehnik, Pisatelj
10. volilni okraj
Martina Vuk, roj. 22.04.1979, Ljubljana, Polanškova ulica 2, Ljubljana,
Univ. dipl. pravnica, Državna sekretarka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Karl Čadej, roj. 25.07.1958, Dobje, Završe pri Dobjem 2, Završe pri Dobjem,
Kovinostrugar, Kmetovalec
1. volilni okraj
Olga Bezenšek Lalić, roj. 06.03.1958, Celje, Jamova ulica 8, Celje,
Magistrica znanosti, Direktorica CSD
2. volilni okraj
Marina Tavčar Krajnc, roj. 11.04.1954, Celje, Ipavčeva ulica 2, Celje,
Doktorica socioloških znanosti, Univerzitetna učiteljica
3. volilni okraj
Tatjana Razboršek Rehar, roj. 02.01.1958, Žalec, Petrovče 135, Petrovče,
Univ. dipl. ekonomistka, Direktorica občinske uprave
4. volilni okraj
Boštjan Kragl, roj. 21.03.1974, Braslovče, Orla vas 34b, Orla vas,
Komercialist, Vodja projektov
5. volilni okraj
Damjan Mandelc, roj. 02.12.1977, Ljubljana, Kotnikova ulica 25, Ljubljana,
Doktor socioloških znanosti, Raziskovalec
6. volilni okraj
Andreja Katič, roj. 22.12.1969, Velenje, Šalek 66h, Šalek,
Univ. dipl. pravnica, Direktorica občinske uprave
7. volilni okraj
Jan Škoberne, roj. 02.08.1987, Velenje, Šalek 66a, Šalek,
Diplomant evropskih študij, Svetovalec v kabinetu ministra
8. volilni okraj
Franc Šilak, roj. 09.03.1954, Mislinja, Kozjak 19, Kozjak,
Inženir kmetijstva, Župan
9. volilni okraj
Zlatko Halilovič, roj. 08.08.1959, Ravne na Koroškem, Podgora 2c, Kotlje,
Magister znanosti, Upokojenec
10. volilni okraj
Slavica Pečovnik Urh, roj. 01.11.1968, Podvelka, Janževski vrh 61, Podvelka,
Knjižničarka, Samostojna podjetnica
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
BRANISLAV ADLEŠIČ, roj. 01.07.1957, ČRNOMELJ, CANKARJEVA ULICA 2A, ČRNOMELJ,
PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE, UČITELJ
1. volilni okraj
DAMIR SKENDEROVIĆ, roj. 01.04.1974, NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 46, NOVO MESTO,
UNIV. DIPL. FILOZOF IN SOCIOLOG KULTURE, NOVINAR, PUBLICIST IN PREVAJALEC
2. volilni okraj
MILENA KRAMAR ZUPAN, roj. 22.05.1959, NOVO MESTO, V RAGOV LOG 3, NOVO MESTO,
DOKTORICA EKONOMIJE, DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA
3. volilni okraj
JOŽE DIMNIK, roj. 12.10.1963, TREBNJE, MRZLA LUŽA 2, MRZLA LUŽA,
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE, ENERGETSKI INŠPEKTOR, VIŠJI SVETNIK
4. volilni okraj
ANTON KMETIČ, roj. 14.07.1963, BREŽICE, BOJSNO 5A, BOJSNO,
UNIV. DIPL. INŽ. PROMETA, POMOČNIK DIREKTORJA
5. volilni okraj
NATAŠA ŠERBEC, roj. 04.05.1973, KRŠKO, NARPEL 61, KRŠKO,
MAGISTRICA ZNANOSTI S PODROČJA PODJETNIŠTVA, SVETOVALKA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTR. NA RRA
6. volilni okraj
STANISLAVA ŽIČKAR, roj. 07.08.1970, SEVNICA, CANKARJEVA ULICA 7, SEVNICA,
KOMERCIALNI TEHNIK, DIREKTORICA
7. volilni okraj
MATJAŽ HAN, roj. 17.01.1971, RADEČE, POT NA JEZ 3, RADEČE,
TRGOVEC, POSLANEC V DZ RS
8. volilni okraj
KATJUŠA LAZNIK, roj. 25.06.1967, HRASTNIK, PLANINSKA CESTA 10, DOL PRI HRASTNIKU,
SPECIALISTKA JAVNE UPRAVE, STROKOVNA SODELAVKA V POSLANSKI SKUPINI
9. volilni okraj
SEBASTJAN LEDINEK, roj. 30.03.1982, TRBOVLJE, CESTA TONČKE ČEČ 61, TRBOVLJE,
UNIV. DIPL. INŽ. ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE, TEHNIČNI VODJA
10. volilni okraj
TEA JURATOVEC, roj. 14.07.1981, ZAGORJE OB SAVI, LOKE PRI ZAGORJU 8, LOKE PRI ZAGORJU,
UNIV. DIPL. PRAVNICA, DRŽAVNA URADNICA
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Fredi FERČEC, roj. 25.03.1972, Rogatec, Hofmanova ulica 5, Rogatec,
Komercialist, Croupier
1. volilni okraj
Jožef PIPENBAHER, roj. 09.08.1959, Slovenska Bistrica, Slomškova ulica 19, Slovenska Bistrica,
Mag. MBA, univ.dipl. ekonomist, Svetovalec
2. volilni okraj
Zdenko KOVAČEC, roj. 30.03.1962, Zreče, Loška gora 6/a, Loška gora pri Zrečah,
Magister poslovne ekonomije, Ekonomist
3. volilni okraj
Bojana MURŠIČ, roj. 20.09.1971, Ruše, Špengova ulica 7, Ruše,
Magistrica znanosti, Direktorica občinske uprave
4. volilni okraj
Alenka ISKRA, roj. 10.04.1961, Maribor, Ljubljanska ulica 53, Maribor,
Univ. dipl. ekonomistka, Direktorica zadruge
5. volilni okraj
Bojan PERNEK, roj. 25.05.1963, Hoče-Slivnica, Ulica Ilije Gregoriča 24, Rogoza,
Gimnazijski maturant, Varnostnik receptor
6. volilni okraj
Mateja DOVER EMERŠIČ, roj. 02.06.1969, Maribor, Dupleška cesta 58/b, Maribor,
Profesorica razrednega pouka, Učiteljica
7. volilni okraj
Danica GERBEC, roj. 27.05.1950, Maribor, Bezenškova ulica 33, Maribor,
Univ.dipl.org.dela, gradbena inženirka, Upokojenka
8. volilni okraj
Jožef JAGODNIK, roj. 13.02.1949, Maribor, Ulica Katerine Mede 8, Maribor,
Novinar, Upokojenec
9. volilni okraj
Matevž FRANGEŽ, roj. 30.03.1978, Pesnica, Jareninski vrh 3/d, Jarenina,
Gimnazijski maturant, Poslanec v DZ RS
10. volilni okraj
Jadranka BARBARIĆ, roj. 20.03.1955, Maribor, Prušnikova 14, Maribor,
Univ.dipl.socialna delavka, Strokovni vodja programov
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Mateja Mlinarič, roj. 25.10.1976, Veržej, Bunčani 15, Veržej,
Univ.dipl. pravnica, Nezaposlena
1. volilni okraj
Zlatan Fafulić, roj. 17.08.1972, Ormož, Ulica dr. Kovačiča 2, Ormož,
Dipl. ekonomist, Prodajalec
2. volilni okraj
Branko Smodiš, roj. 01.09.1965, Ljutomer, Cven 77 c, Cven,
Dipl. org. turizma, Poslanec DZ RS
3. volilni okraj
Marija Bačič, roj. 25.08.1947, Murska Sobota, Južna ulica 12, Murska Sobota,
Specialna pedagoginja, Upokojenka
4. volilni okraj
Dejan Židan, roj. 16.10.1967, Murska Sobota, Ulica prekmurske čete 9, Murska Sobota,
Doktor veterinarske medicine, Minister v vladi RS
5. volilni okraj
Norma Bale, roj. 23.11.1972, Gornja Radgona, Črešnjevci 16, Črešnjevci,
Mag. literarnih ved, Direktorica javnega zavoda in prof. slov. jezika
6. volilni okraj
Andrej Kocbek, roj. 02.09.1950, Lenart, Sadjarska ulica 16, Lenart v Slov. goricah,
Univ.dipl. obramboslovec, Upokojenec
7. volilni okraj
Maša Verčkovnik, roj. 22.09.1989, Pesnica, Pesnica pri Mariboru 70, Pesnica pri Mariboru,
Dipl. politologinja, Študentka
8. volilni okraj
Vesna Rebernak, roj. 29.05.1953, Ptuj, Kajuhova ulica 5, Ptuj,
Arhitektka, Arhitektura in urbanizem
9. volilni okraj
Dejan Levanič, roj. 09.05.1981, Ptuj, Zavčeva ulica 21 b, Ptuj,
Profesor sociologije in filozofije, Državni sekretar
10. volilni okraj
Nuška Gajšek, roj. 28.11.1981, Ptuj, Potrčeva cesta 50 a, Ptuj,
Univ.dipl. politologinja, Strokovna sodelavka poslanske skupine SD
11. volilni okraj
na vrh