PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

SMC - STRANKA MIRA CERARJA

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Maruša Škopac, roj. 30.11.1971, Ljubljana, V Murglah 103, Ljubljana,
Diplomirana ekonomistka, Direktorica podjetja
1. volilni okraj
Aleksandar Andrić, roj. 08.07.1981, Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 3a, Kranj,
Specialist menedžmenta, Finančni svetovalec
2. volilni okraj
Irena Kotnik, roj. 01.02.1955, Radovljica, Bazoviška ulica 17, Radovljica,
Univ. dipl. pedagog, Upokojenka
3. volilni okraj
Branko Zorman, roj. 25.09.1970, Šenčur, Milje 23, Milje,
Organizator poslovanja, Vodja poslovanja
4. volilni okraj
Mag. Janko Burgar, roj. 26.06.1967, Kranj, Delavska cesta 9, Kranj,
Magister znanosti, Državni sekretar
5. volilni okraj
Aleš Ivković, roj. 15.04.1969, Kamnik, Na Bregu 16, Kamnik,
Univ. dipl. ekonomist, Vodenje družbe
6. volilni okraj
Andreja Potočnik, roj. 10.02.1982, Tržič, Mlaka 7, Pristava,
Diplomirana varstvoslovka, Vodja segmenta v banki
7. volilni okraj
Mag. Jožica Vavpotič Srakar, roj. 28.10.1963, Škofja Loka, Reteče 181, Reteče,
Magistra znanosti, Svetovanje
8. volilni okraj
Boris Koprivnikar, roj. 16.04.1966, Gorenja vas-Poljane, Trata 56, Gorenja vas,
Univ. dipl. org. informatik, Predsednik UO skupnosti soc. zavodov
9. volilni okraj
Mag. Domen Božeglav, roj. 05.07.1978, Kamnik, Volčji Potok 39 c, Volčji Potok,
Magister znanosti, Višji področni svetovalec
10. volilni okraj
Dr. Peter Umek, roj. 07.07.1946, Postojna, Planina 168 a, Planina,
Doktor psiholoških znanosti, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Danica Hrast, roj. 19.04.1951, Kobarid, Podbela 19, Podbela,
Univ. dipl. soc. pedagoginja, Upokojenka
1. volilni okraj
Franc Gorišek, roj. 16.11.1950, Koper, Šolska ulica 32, Koper,
Srednja šola, Upokojenec
2. volilni okraj
Tilen Božič, roj. 18.09.1982, Koper, Vanganelska cesta 11, Koper,
Univ. dipl. ekonomist, Davčni svetovalec
3. volilni okraj
Marko Ferluga, roj. 05.10.1967, Koper, Vanganel 50, Vanganel,
Univ. dipl. ekonomist, Samostojni komercialist
4. volilni okraj
Lilijana Kozlovič, roj. 30.10.1962, Koper, Kidričeva ulica 13, Koper,
Magistra pravnih znanosti, NAČELNICA UPRAVNE ENOTE
5. volilni okraj
Vlasta Počkaj, roj. 06.12.1950, Hrpelje - Kozina, Bazoviška cesta 10, Kozina,
Doktor medicine, Upokojenka
6. volilni okraj
Teja Ljubič, roj. 31.12.1987, Hrpelje - Kozina, Javorje 17, Javorje,
Magistra prava, Notarska pripravnica
7. volilni okraj
Erika Dekleva, roj. 02.12.1969, Postojna, Pivška ulica 6, Postojna,
Dipl. org. in mened. soc. dej., Sekretarka RKS
8. volilni okraj
Sabina Volk, roj. 23.02.1973, Nova Gorica, Grgar 35, Grgar,
Prof. filozof. in sociologije, Samostojna strokovna delavka
9. volilni okraj
Tatjana Krapše, roj. 28.12.1958, Nova Gorica, Šempas 84, Šempas,
Prof. pedag. in sociologije, Ravnateljica OŠ Milojke Štrukelj
10. volilni okraj
Klemen Babnik, roj. 08.09.1983, Ljubljana, Devova 10, Ljubljana,
Univ. dipl. pravnik, Pravno svetovanje in mediacija
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
EVA ČERNIGOJ, roj. 15.11.1991, Logatec, Jačka 53A, LOGATEC,
Gimnazijska maturantka, Študentka
1. volilni okraj
Mag. JORG JURIJ HODALIČ, roj. 19.09.1953, Ljubljana, Pot na Golovec 20, LJUBLJANA,
Magister biologije, Direktor podjetja
2. volilni okraj
REBEKA LESJAK, roj. 07.07.1985, Škofljica, Šmarska cesta 60, ŠKOFLJICA,
Magistrica varstvoslovja, Samostojna podjetnica
3. volilni okraj
Dr. MITJA HORVAT, roj. 24.09.1961, Ljubljana, Poljanska cesta 15, LJUBLJANA,
Doktor znanosti, Visokošolski učitelj
4. volilni okraj
Dr. (MIROSLAV) (MIRO) CERAR, roj. 25.08.1963, Ljubljana, Pod hrasti 53, LJUBLJANA,
Doktor znanosti, Visokošolski učitelj (profesor)
5. volilni okraj
DEJAN BALAŽIČ, roj. 23.09.1980, Ljubljana, Jamova cesta 36, LJUBLJANA,
Diplomirani ekonomist, Nogometni sodnik
6. volilni okraj
Dr. (MIROSLAV) (MIRO) CERAR, roj. 25.08.1963, Ljubljana, Pod hrasti 53, LJUBLJANA,
Doktor znanosti, Visokošolski učitelj (profesor)
7. volilni okraj
Dr. SIMONA KUSTEC LIPICER, roj. 19.06.1976, Ljubljana, Verovškova ulica 41, LJUBLJANA,
Doktor znanosti, Visokošolska učiteljica
8. volilni okraj
Mag. TANJA CINK, roj. 17.05.1976, Ajdovščina, Brje 74, BRJE,
Magistra znanosti, Strokovna delavka
9. volilni okraj
SIMON ZAJC, roj. 25.06.1980, Ljubljana, Povšetova ulica 104C, LJUBLJANA,
Diplomirani varstvoslovec, Upravljanje voznih parkov
10. volilni okraj
Mag. DUŠAN VERBIČ, roj. 13.09.1952, Ljubljana, Dolenjska cesta 149A, LJUBLJANA,
Magister znanosti, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Mag. Gorazd Čibej, roj. 13.12.1975, Ljubljana, Brajnikova ulica 45, Ljubljana,
Magister znanosti, Zavarovalni nadzor
1. volilni okraj
Mag. Helena Valas, roj. 25.01.1972, Ljubljana, Valvasorjeva ulica 12, Ljubljana,
Magistra znanosti, Samostojna svetovalka
2. volilni okraj
Janez Lesjak, roj. 06.03.1950, Grosuplje, Partizanska cesta 3, Grosuplje,
Organizator dela, Upokojenec
3. volilni okraj
Mojca Kuhar, roj. 14.04.1963, Ljubljana, Kogojeva ulica 10, Ljubljana,
Univ. dipl. sociologinja, Višja svetovalka na MZIP
4. volilni okraj
Martina Kovačič, roj. 28.03.1980, Ig, Ljubljanska cesta 40, Ig,
Univ. dipl. pravnica, Pravna služba DURS
5. volilni okraj
Dr. Dragan Matić, roj. 21.06.1964, Ljubljana, Srednje Gameljne 18 F, Srednje Gameljne,
Doktor znanosti, Direktor arhiva
6. volilni okraj
Mag. Gregor Jagodič, roj. 07.07.1980, Ljubljana, Vregova ulica 1, Ljubljana,
Magister znanosti, Svetovalec v kabinetu rektorja
7. volilni okraj
Dr. Bojan Dobovšek, roj. 24.02.1962, Ljubljana, Suhadolčanova ulica 59, Ljubljana,
Doktor znanosti, Prodekan fakultete
8. volilni okraj
Dr. Milan Brglez, roj. 01.09.1967, Logatec, Stara cesta 96 F, Logatec,
Doktor znanosti, Visokošolski učitelj
9. volilni okraj
Mag. Jana Miklavčič, roj. 13.12.1967, Domžale, Ulica Antona Skoka 8, Domžale,
Magistrica znanosti, Direktorica inšpekcije
10. volilni okraj
Kamal Izidor Shaker, roj. 05.10.1982, Domžale, Ljubljanska cesta 83, Domžale,
Gimnazijski maturant, Prostovoljec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Anita Koleša, roj. 13.02.1961, Šentjur, Pod Vrbco 21, Šentjur,
Diplomirana ekonomistka, Vodja izpostave javnega sklada
1. volilni okraj
Margareta Guček Zakošek, roj. 21.08.1970, Celje, Slatina v Rožni dolini 17, Šmartno v Rožni dolini,
Magistrica znanosti, Direktorica sektorja
2. volilni okraj
Janja Sluga, roj. 15.05.1974, Laško, Sevce 7, Rimske Toplice,
Dipl. poslovna asistentka, Vodja uprave
3. volilni okraj
Hana Šuster Erjavec, roj. 10.11.1975, Žalec, Dobriša vas 16, Petrovče,
Doktorica znanosti, Visokošolska učiteljica
4. volilni okraj
Boris Kupec, roj. 14.03.1958, Prebold, Sveti Lovrenc 82, Sveti Lovrenc,
Magister znanosti, Koordinator projektov
5. volilni okraj
Franci Lenart, roj. 15.12.1962, Velenje, Ulica Janka Ulriha 24, Velenje,
Univ. dipl. inž. rudarstva, Direktor družbe
6. volilni okraj
Saša Tabaković, roj. 20.04.1981, Ljubljana, Erjavčeva cesta 5, Ljubljana,
Univ. dipl. dramski igralec, Igralec SNG drama Ljubljana
7. volilni okraj
Vladimir Lipovšek, roj. 12.05.1957, Celje, Mirna pot 6a, Celje,
Strojni tehnik, Novinar
8. volilni okraj
Ivan Škodnik, roj. 21.11.1955, Slovenj gradec, Mislinjska dobrava 93, Podgorje,
Univ. dipl. ing. lesarstva, Učitelj
9. volilni okraj
Danilo Anton Ranc, roj. 18.08.1957, Prevalje, Prisoje 56, Prevalje,
Univ. dipl. inž. lesarstva, Prodajni zastopnik
10. volilni okraj
Ivan Škodnik, roj. 21.11.1955, Slovenj gradec, Mislinjska dobrava 93, Podgorje,
Univ. dipl. ing. lesarstva, Učitelj
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
DUŠKA VLAŠIČ, roj. 22.05.1965, METLIKA, BREG REVOLUCIJE 21B, METLIKA,
PROFESORICA LIKOVNE UMETNOSTI, PREDMETNA UČITELJICA NA OŠ
1. volilni okraj
Mag. MOJCA ŠPEC POTOČAR, roj. 04.01.1965, NOVO MESTO, VAVPOTIČEVA ULICA 16, NOVO MESTO,
MAGISTRICA ZNANOSTI, DIREKTORICA, PREDSEDNICA RK
2. volilni okraj
URŠKA BAN, roj. 14.03.1975, NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 25, NOVO MESTO,
UNIV. DIPL. EKONOMISTKA, V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
3. volilni okraj
Mag. IGOR TERŠAR, roj. 31.10.1965, TREBNJE, STUDENEC 25, STUDENEC,
MAGISTER ZNANOSTI, DIREKTOR JAVNEGA SKLADA
4. volilni okraj
IGOR ZORČIČ, roj. 09.01.1978, BREŽICE, VELIKE MALENCE 49C, VELIKE MALENCE,
UNIV. DIPL. PRAVNIK, ODVETNIK
5. volilni okraj
JOŽEF PETROVIČ, roj. 05.02.1958, KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 3, KRŠKO,
UNIV. DIPL. EKONOMIST, DIREKTOR PODJETJA
6. volilni okraj
SANDI KOVAČIČ, roj. 21.11.1970, ŠENTJUR, ŠENTVID PRI PLANINI 44, ŠENTVID PRI PLANINI,
DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, VETERINAR
7. volilni okraj
MARIJA ZUPANC, roj. 05.09.1962, LAŠKO, GLOBOKO 8Č, GLOBOKO,
ZDRAVSTVENI TEHNIK, STROKOVNA SODELAVKA V VELEPRODAJI
8. volilni okraj
VOJKA ŠERGAN, roj. 06.03.1957, HRASTNIK, POT HAMERŠAK EMILA 14, DOL PRI HRASTNIKU,
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIK, VODENJE PROJEKTA LAS ZASAVJE
9. volilni okraj
IRENA GROŠELJ KOŠNIK, roj. 27.01.1957, TRBOVLJE, CESTA TONČKE ČEČ 50, TRBOVLJE,
UNIV. DIPL. PSIHOLOGINJA, DIREKTORICA CSD TRBOVLJE
10. volilni okraj
MARJAN DOLINŠEK, roj. 05.04.1962, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2, ZAGORJE OB SAVI,
EKONOMSKI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Dušan Andrej KOCMAN, roj. 11.10.1952, Kozje, Lesično 69/b, Lesično,
Trgovski poslovodja, Župan
1. volilni okraj
Igor KRUDER, roj. 10.04.1983, Slovenska Bistrica, Ob potoku 12, Slovenska Bistrica,
Univ.dipl.pravnik, Splošne pravne in kadrovske zadeve
2. volilni okraj
Mag. Ksenija KLAMPFER, roj. 17.07.1976, Slovenske Konjice, Slomškova ulica 3/C, Slovenske Konjice,
Mag. znanosti, Vodja oddelka UE
3. volilni okraj
Barbara JERT, roj. 01.04.1978, Ruše, Falska cesta 42, Ruše,
Gimnazijska maturantka, Novinarka
4. volilni okraj
Ivan PRELOG, roj. 04.10.1946, Maribor, Jakopičeva ulica 14, Maribor,
Strojni tehnik, Tehični direktor podjetja
5. volilni okraj
Ksenija KORENJAK KRAMAR, roj. 20.01.1975, Hoče - Slivnica, Komanova cesta 93, Radizel,
Univ. dipl. pravnica, Pravna svetovalka in mediatorka
6. volilni okraj
Mag. Bojan KRAJNC, roj. 25.08.1971, Maribor, Ulica borcev 45, Maribor,
Mag. znanosti, Razvojni inženir
7. in 8. volilni okraj
Dr. Jasna MURGEL, roj. 22.06.1970, Maribor, Vidičeva 7, Maribor,
Doktorica znanosti, Okrožna sodnica
9. volilni okraj
Srečko BLAŽIČ, roj. 27.06.1953, Maribor, Macunova ulica 34, Maribor,
Doktor medicine, Specialist dermatolog
10. volilni okraj
Branislav RAJIĆ, roj. 09.05.1962, Maribor, Pohorska ulica 23/n, Maribor,
Magister znanosti, Arhitekt
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Franc Laj, roj. 18.07.1962, Lendava, Glavna ulica 11, Doljni Lakoš,
Univ.dipl. ekonomist, Podjetniški svetovalec
1. volilni okraj
Dr. Erik Kopač, roj. 23.02.1972, Medvode, Spodnje Pirniče 28 b, Spodnje Pirniče,
Visokošolski učitelj, Visokošolski učitelj
2. volilni okraj
Mag. Aleksander Kavčič, roj. 05.05.1972, Ljutomer, Spodnji Kamenščak 9 h, Spodnji Kamenščak,
Magister znanosti, Direktor
3. volilni okraj
Ksenija Flegar, roj. 11.03.1983, Cankova, Gerlinci 25, Gerlinci,
Analitska politologinja, Zaključuje magistrski študij
4. volilni okraj
Dušan Radič, roj. 03.06.1963, Tišina, Jordan 28, Tropovci,
Komercialist, Propagandist
5. volilni okraj
Vera Granfol, roj. 01.11.1963, Gornja Radgona, Lackova ulica 23, Gornja Radgona,
Prof.soc. in slovenskega jezika, Učiteljica
6. in 7. volilni okraj
Vesna Vervega, roj. 02.07.1965, Pesnica, Zgornje Hlapje 42, Jakobski Dol,
Univ.dipl. geograf, Učiteljica geografije
8. volilni okraj
Tatjana Majcen Ljubič, roj. 02.01.1978, Dornava, Pacinje 27 a, Pacinje,
Upravni tehnik, Referentka na CSD
9. volilni okraj
Mag. Klavdija Markež, roj. 07.01.1976, Destrnik, Janežovci 8 d, Janežovci,
Magistra znanosti, Vodja izobraževanja
10. volilni okraj
Tatjana Majcen Ljubič, roj. 02.01.1978, Dornava, Pacinje 27 a, Pacinje,
Upravni tehnik, Referentka na CSD
11. volilni okraj
na vrh