PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Samo Cuznar, roj. 29.12.1965, Kranjska Gora, Podkoren 66, Podkoren,
Tehnik zdravstvene nege, npk zdr. reševalec, Voznik reševalec
1. volilni okraj
Metka Pazlar, roj. 30.12.1959, Bled, Prežihova cesta 15, Bled,
Profesor geografije in zgodovine, Predmetni učitelj
2. volilni okraj
Milan Pohar, roj. 25.03.1949, Radovljica, Brezje 24, Brezje,
Dipl. ing. lesarstva, Upokojenec
3. volilni okraj
Vesna Marčun, roj. 24.08.1987, Naklo, Strahinj 42 a, Strahinj,
Gimnazijski maturant, Prodajni referent
4. volilni okraj
Alojzij Ješe, roj. 16.06.1954, Kranj, Jama 26, Jama,
Kmet, Kmet
5. volilni okraj
Ivan Meglič, roj. 13.11.1959, Naklo, Zadraga 23, Zadraga,
Inž. gradbeništva, Direktor, odgovorni projektant
6. volilni okraj
Mateja Hafner Malovrh, roj. 19.09.1971, Tržič, Potarje 30, Potarje,
Univ. dipl. geog. in prof. zgodovine, Vodja službe za javna naročila v SB Jesenice
7. volilni okraj
Metod Di Batista, roj. 05.07.1948, Škofja Loka, Reteče 150, Reteče,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Upokojenec
8. volilni okraj
Mihael Prevc, roj. 30.09.1957, Železniki, Dražgoše 6 a, Dražgoše,
Predmetni učitelj, Poslanec DZ RS
9. volilni okraj
Bogomir Zamernik, roj. 08.11.1964, Luče, Podvolovjek 42, Podvolovjek,
Elektrotehnik, Samozaposlen
10. volilni okraj
Branka Florjančič, roj. 02.01.1984, Cerkno, Rožna ulica 9, Cerkno,
Gimnazijski maturant, Radijski napovedovalec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Metod Fon, roj. 18.05.1964, Tolmin, Volče 33, Volče,
Srednji zdravstvenik, Reševalec
1. volilni okraj
Ljiljana Jelačić - Kerin, roj. 13.05.1951, Piran, Ulica XXX. Divizije 2, Lucija,
Medicinska sestra, Upokojenka
2. volilni okraj
Zdenka Cencič Kodba, roj. 06.11.1964, Lovrenc na Pohorju, Kumen 54a, Kumen,
Dr. kemije, Sam. analitik raziskovalec
3. volilni okraj
Janez Pišot, roj. 18.12.1948, Koper, Cahova ulica 7, Ankaran,
Mag. doktor veterinarske medicine, Strokovni sodelavec
4. volilni okraj
Olga Franca, roj. 28.04.1960, Koper, Dekani 90, Dekani,
Univ. dipl. ekonomist, Dir. izvajanj zdr. zavarovanj
5. volilni okraj
Boštjan Bizjak, roj. 19.01.1977, Postojna, Zeleni biser 6, Postojna,
Doktor znanosti, magister turizma, V.D. direktorja kobilarne Lipica
6. volilni okraj
Ado Barbiš, roj. 17.11.1958, Ilirska Bistrica, Topolc 15, Topolc,
Diplomirani strojni inženir, Strokovni učitelj strojništva
7. volilni okraj
Boštjan Bizjak, roj. 19.01.1977, Postojna, Zeleni biser 6, Postojna,
Doktor znanosti, magister turizma, V.D. direktorja kobilarne Lipica
8. volilni okraj
Vitomir Bric, roj. 17.08.1959, Brda, Hruševlje 10, Hruševlje,
Dipl. ing. živinoreje, Vodja oddelka za živinorejo
9. volilni okraj
Nataša Kofol, roj. 08.06.1979, Koper, Kortine 26, Kortine,
Pravnica, Pravnica v Kobilarni Lipica
10. volilni okraj
Peter Curk, roj. 09.07.1961, Vipava, Vrhpolje 31, Vrhpolje,
Kmetijski tehnik, Samostojni podjetnik
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
JOŽE DOLES, roj. 08.08.1956, Bloke, Ravne na Blokah 18, RAVNE NA BLOKAH,
Univ. dipl. ing. strojništva, Župan Občine Bloke
1. volilni okraj
VERONIKA ŠVIGELJ, roj. 12.11.1962, Vrhnika, Blatna Brezovica 50A, BLATNA BREZOVICA,
Veterinarski tehnik, Strokovna sodelavka v farmaciji
2. volilni okraj
Dr. TATJANA DEVJAK, roj. 21.03.1955, Velike Lašče, Cereja 11, VELIKE LAŠČE,
Dr. pedagoških znanosti, Univerzitetna profesorica
3. volilni okraj
MIROSLAV GERM, roj. 17.06.1953, Ljubljana, Pregljeva ulica 26, LJUBLJANA,
Dipl. ing. mat., Svetovalec na področju kakovosti in odličnosti
4. volilni okraj
JANEZ TOMŠIČ, roj. 12.07.1979, Polzela, Podvin pri Polzeli 37, PODVIN PRI POLZELI,
Univ. dipl. pravnik, Svetovalec direktorja
5. volilni okraj
ANDREJA GRABNER, roj. 30.04.1971, Dobrova-Polhov Gradec, Gabrje 51C, GABRJE,
Univ. diplomirana ekonomistka, V.d. direktorica ZTM
6. volilni okraj
Mag. PETER VOLASKO, roj. 18.05.1964, Mengeš, Janševa ulica 3, MENGEŠ,
Mag. sociologije, Sekretar MIZŠ
7. volilni okraj
Mag. ROBERT TOMAZIN, roj. 27.03.1971, Kočevje, Cesta na Trato 12, KOČEVJE,
Magister znanosti, Direktor
8. volilni okraj
PAVLE ŠTRUBELJ, roj. 18.06.1956, Grosuplje, Paradišče 9, PARADIŠČE,
Strojni tehnik, Prokurist
9. volilni okraj
Mag. EMIL KANDRIČ, roj. 26.06.1942, Ljubljana, Ulica bratov Babnik 13, LJUBLJANA,
Mag., dipl. ekonomist, Upokojenec
10. volilni okraj
Mag. ALENKA LOVIŠČEK STOJANOVIČ, roj. 06.08.1967, Ljubljana, Grobeljca 11, LJUBLJANA,
Mag. poslovnih ved, V.d. direktorica CSD Ljubljana Šiška
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Ljuba Južnič, roj. 21.03.1964, Kostel, Fara 25, Fara,
Dipl. ing. agronomije, Direktorica zasebnega zavoda
1. volilni okraj
Blaž Milavec, roj. 25.07.1978, Sodražica, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica,
Univ. diplomirani pravnik, Župan
2. volilni okraj
Milena Vrhovec, roj. 15.05.1958, Ivančna Gorica, Vir pri Stični 113, Vir pri Stični,
Ing. agronomije, Direktorica
3. volilni okraj
Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Litija, Zgornji Log 17, Zgornji Log,
Ing. agronomije, Podžupanja Občine Litija
4. volilni okraj
Milan Bizjan, roj. 15.02.1968, Ljubljana, Podgrajska cesta 9 C, Podgrad,
Kmetijski tehnik, Samostojni podjetnik
5. volilni okraj
Franc Bogovič, roj. 02.02.1963, Krško, Koprivnica 39, Koprivnica,
Kmetijski inženir, Poslanec DZ RS
6. in 7. volilni okraj
Dr. Stanislav Raščan, roj. 22.11.1963, Ljubljana, Novo Polje, cesta XVI 25, Ljubljana,
Diplomat, Generalni direktor
8. volilni okraj
Mag. Jasmina Vehar, roj. 17.01.1984, Ljubljana, Šmartinska cesta 238 B, Ljubljana,
Mag. znanosti, Svetovalka
9. volilni okraj
Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Litija, Zgornja Jevnica 12, Zgornja Jevnica,
Kmetijski tehnik, Župan Občine Litija
10. volilni okraj
Stanislav Golob, roj. 29.04.1947, Mengeš, Ulica dr. Zajca 8, Mengeš,
Usnjarsko galanterijski tehnik, Upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Mihaela Rožej, roj. 06.12.1958, Šentjur, Pešnica 24, Šentjur,
Vzgojiteljica predšolskih otrok, organizator dela, Vzgojiteljica, organizacijski vodja enote
1. volilni okraj
Peter Pišek, roj. 16.09.1967, Celje, Lopata 17, Celje,
Strojni ključavničar, Samostojni podjetnik
2. volilni okraj
Frančiška Škrabl Močnik, roj. 03.06.1949, Celje, Spominska ulica 13, Celje,
Zdravnica, spec. kardiolog, Zdravnica - upokojenka
3. volilni okraj
Nada Mulej, roj. 24.10.1956, Piran, Teslova ulica 1, Piran,
Prof. slov. jezika in primerjalne knjiž., Predavateljica in svetovalka
4. volilni okraj
Milan Sirše, roj. 02.04.1961, Tabor, Tabor 41, Tabor,
Kmetijski tehnik, Direktor KZ Vransko
5. volilni okraj
Jakob Presečnik, roj. 23.07.1948, Mozirje, Podvrh 31, Mozirje,
Univ. dipl. inž. gradbeništva, Poslanec DZ RS
6. volilni okraj
Mihael Letonje, roj. 20.02.1964, Velenje, Šalek 90, Velenje,
Strojni tehnik, Direktor podjetja
7. volilni okraj
Mateja Ažman, roj. 29.01.1981, Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 123a, Šmartno ob Paki,
Prof. geografije, absolventka zgodovine, Strokovna sodelavka v PS SLS
8. volilni okraj
Peter Cesar, roj. 04.08.1962, Slovenj Gradec, Ronkova 44, Slovenj Gradec,
Inž. gozdarstva, Revirni gozdar
9. volilni okraj
David Slatinšek, roj. 30.09.1978, Ravne na Koroškem, Brdinje 18a, Ravne na Koroškem,
Kuhar - natakar, Direktor podjetja
10. volilni okraj
Boštjan Javernik, roj. 17.02.1973, Radlje ob Dravi, Vuhred 68, Vuhred,
Obdelovalec kovin, Invalidski upokojenec
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
IVAN BUKOVEC, roj. 23.01.1949, SEMIČ, ROŠKA CESTA 8, SEMIČ,
KMETIJSKI STROJNIK, UPOKOJENEC
1. volilni okraj
SILVO MESOJEDEC, roj. 23.12.1958, NOVO MESTO, VELIKA BUČNA VAS 1, NOVO MESTO,
TRGOVSKI POSLOVODJA, POSLOVODJA
2. volilni okraj
MAG. CLAUDIA JERINA MESTNIK, roj. 11.11.1968, NOVO MESTO, AŠKERČEVA ULICA 8, NOVO MESTO,
MAGISTRA ZNANOSTI, SEKRETARKAZA SPLOŠNE ZADEVE MO NM
3. volilni okraj
DR. JOŽE KORBAR, roj. 27.03.1964, TREBNJE, JURČIČEVA ULICA 6, TREBNJE,
DOKTOR KEMIJSKIH ZNANOSTI, SPECIALIST PODROČJA
4. volilni okraj
TADEJA ROMIH, roj. 04.01.1989, BREŽICE, MALI VRH 21F, MALI VRH,
DIPLOMANTKA MEDNARODNIH ODNOSOV, SODELAVKA V SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
5. volilni okraj
ANA SOMRAK, roj. 01.05.1958, KRŠKO, ULICA ANKE SALMIČEVE 55, LESKOVEC PRI KRŠKEM,
GRADBENI TEHNIK, POKLICNA PODŽUPANJA
6. volilni okraj
ROMAN ŽVEGLIČ, roj. 03.04.1964, SEVNICA, STRŽIŠČE 4, STRŽIŠČE,
STROJNI KLJUČAVNIČAR, KMETOVALEC
7. volilni okraj
ALJAŽ KRPIČ, roj. 29.07.1979, LAŠKO, ČEDEJEVA ULICA 6, LAŠKO,
PROMETNI TEHNIK, SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
8. volilni okraj
MARIJA OVEN, roj. 25.06.1988, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 20.JULIJA 2, ZAGORJE OB SAVI,
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA POLITOLOGINJA, ŠTUDENTKA PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA EKONOMIJE
9. volilni okraj
TOMAŽ VRESK, roj. 13.08.1967, TRBOVLJE, TRG REVOLUCIJE 18, TRBOVLJE,
STROJNI INŽENIR, BREZPOSELEN
10. volilni okraj
PRIMOŽ JELŠEVAR, roj. 29.08.1981, ZAGORJE OB SAVI, SELO PRI ZAGORJU 61, ZAGORJE OB SAVI,
UNIV.DIPL.ING.GOSPODARSKEGA INŽENIRSTVA, PROJEKTN IVODJA
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Martin KIDRIČ, roj. 10.09.1951, Rogaška Slatina, Sv. Florjan 109, Sv. Florjan,
Strojni delovadja, Upokojenec
1. volilni okraj
Polona LIPOGLAV, roj. 20.02.1984, Slovenska Bistrica, Klopce 11, Klopce,
Univ. dipl. pravnica, Strokovna sodelavka
2. volilni okraj
Nežika PAVLIČ, roj. 30.04.1988, Slovenske Konjice, Dobrnež 8, Dobrnež,
Gim. maturantka, absolventka prava, Direktorica mladinskega centra
3. volilni okraj
Martin KRAJNC, roj. 02.06.1960, Hoče - Slivnica, Cesta ob ribniku 26, Čreta,
Univ. dipl. inž. gozdarstva, Gozdarski upravitelj
4. volilni okraj
Mag. Monika KIRBIŠ ROJS, roj. 04.08.1978, Slovenska Bistrica, Sp. Polskava 101/a, Sp. Polskava,
Mag. ekonomskih znanosti, Vodja za oddelka za gospodarstvo
5. volilni okraj
Vinko VAUHNIK, roj. 06.02.1971, Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 18, Miklavž na Dravskem polju,
Kmetijski tehnik, Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
6. volilni okraj
Mag. Tim RIBIČ, roj. 01.06.1980, Duplek, Dupleški vrh 50, Sp. Duplek,
Mag. umetnosti, Samozaposlen v kulturi
7. volilni okraj
Mag. Mojca TOVORNIK, roj. 18.11.1980, Maribor, Stantetova ulica 6, Maribor,
Magistra ekonomskih in poslovnih ved, Računovodja
8. volilni okraj
Mag. Matjan COJHTER, roj. 08.03.1977, Maribor, Rapočeva ulica 18, Maribor,
Mag. varstvoslovja, Direktor zasebnega zavoda
9. volilni okraj
Aleksandar JOVANOVIĆ, roj. 29.03.1980, Maribor, Prušnikova ulica 48, Maribor,
Dipl. ekonomist, Direktor
10. volilni okraj
Armando ŠORLI, roj. 23.11.1981, Maribor, Kosova ulica 17, Maribor,
Univ. dipl. ekonomist, Prokorist v podjetju
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Slavko Škerlak, roj. 02.08.1960, Moravske Toplice, Sebeborci 24, Martjanci,
Spec. javne uprave, Upokojenec
1. volilni okraj
Emil Trstenjak, roj. 12.07.1959, Ormož, Kajžar 21, Miklavž pri Ormožu,
Avtomehanik, Voznik
2. volilni okraj
Katarina Stajnko Pevec, roj. 17.10.1944, Ljutomer, Pristava 34, Pristava,
Univ.dipl. agronomije, Upokojenka
3. volilni okraj
Jasmina Opec, roj. 02.08.1985, Murska Sobota, Jezera 22, Rakičan,
Univ.dipl. pravnica, Poslanka DZ RS
4. volilni okraj
Roman Gruškovnjak, roj. 06.07.1966, Murska Sobota, Veščica 5 b, Murska Sobota,
Strojni tehnik, Vodja operative
5. volilni okraj
Janez Rihtarič, roj. 29.04.1952, Radenci, Boračeva 20, Radenci,
Ing. kmetijstva, Župan občine Radenci
6. volilni okraj
Vesna Merčnik, roj. 10.04.1971, Benedikt, Vinogradniška pot 16, Benedikt,
PTT prometnik, Gospodinja
7. volilni okraj
Vinko Ul, roj. 07.02.1953, Kungota, Gradiška 163, Pesnica pri Mariboru,
Trgovec, Samostojni podjetnik
8. volilni okraj
Franc Pukšič, roj. 24.11.1955, Destrnik, Vintarovci 43 c, Destrnik,
Univ.dipl.ing.el., Poslanec DZ RS
9. volilni okraj
Rozalija Ojsteršek, roj. 22.02.1944, Ptuj, Orešje 174, Ptuj,
Višja medicinska sestra, Upokojenka
10. volilni okraj
Andrej Napast, roj. 22.11.1983, Kidričevo, Cirkovce 12, Cirkovce,
Univ.dipl.ing. agronomije, Kmetovalec
11. volilni okraj
na vrh