PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Jelena Miljković, roj. 18.03.1980, Ljubljana, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
Univ. dipl.sin.,hrv.srb.mak., Direktorica podjetja
1. volilni okraj
Anton Omerzel, roj. 06.09.1958, Bled, Polje 4, Zasip,
Prometni tehnik, Galerist
2. in 3. volilni okraj
Katarina Langus Šeligo, roj. 09.09.1975, Ljubljana, Slovenska cesta 55 c, Ljubljana,
MMngment(Tour), Direktorica družbe
4. in 5. volilni okraj
Branko Terglav, roj. 02.04.1955, Radovljica, Kropa 27 a, Kropa,
Pravnik, Sekretar HDK Bled
6. in 7. volilni okraj
Matevž Logar, roj. 24.10.1984, Gorenja vas-Poljane, Podvrh 3, Podvrh,
Avtomehanik, Nezaposlen
8. in 9. volilni okraj
Milenca Omerzu, roj. 19.02.1973, Kamnik, Usnjarska cesta 16, Kamnik,
Ekonomski tehnik, Samostojna podjetnica
10. volilni okraj
Majda Roškarić, roj. 25.05.1967, Celje, Milčinskega ulica 7, Celje,
Prodajalka, Prodajalka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Nina Bradaš, roj. 29.11.1989, Piran, Bolniška ulica 13, Piran,
Gimnazijska maturantka, Študentka
1. in 2. volilni okraj
Bojan Žlogar, roj. 22.11.1960, Izola, Južna cesta 4a, Izola,
Električar, Nezaposlen
3. volilni okraj
Metod Urbančič, roj. 08.09.1965, Izola, Ulica proletarskih brigad 3, Jagodje,
Inženir kmetijstva, Komercialist
4. in 5. volilni okraj
Aleksander Ževart, roj. 07.05.1966, Sežana, Štjak 15, Štanjel,
Obdelovalec kovin, Skladiščnik
6. in 7. volilni okraj
Snežana Petrovčič, roj. 04.05.1964, Pivka, Pot na Orlek 18, Pivka,
Gimnazijska maturantka, Prodajalka
8. in 9. volilni okraj
Iris Puconja, roj. 08.06.1970, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Ulica 8. februarja 79, Dravski Dvor,
Komercialistka, Zastopnica
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
MAJA KOVAČ, roj. 17.08.1988, Celje, Prekorje 19, PREKORJE,
Ekonomski tehnik, Prodajalka
1. volilni okraj
FRANC MIŠIČ, roj. 05.01.1965, Vrhnika, Verd 204, VERD,
Delavec, Nezaposlen
2. volilni okraj
JOŽE MAVEC, roj. 17.03.1975, Ig, Tomišelj 42F, TOMIŠELJ,
Univ. dipl. politolog, Pravosodni policist specialist
3. in 4. volilni okraj
MARICA JURKOVŠEK, roj. 16.08.1956, Celje, Ozka pot 6, TRNOVLJE PRI CELJU,
Pravnica, Samostojna podjetnica
5. in 6. volilni okraj
ČEDOMIR TOPLIČANEC, roj. 22.04.1958, Celje, Celovška ulica 11, CELJE,
Komercialni tehnik, Prokurist
7. in 8. volilni okraj
MAJA KODRE, roj. 23.11.1965, Ljubljana, Pod gozdom 3, LJUBLJANA,
Upravno administrativni tehnik, Prokurist
9. in 10. volilni okraj
ANDREJ MESOJEDEC, roj. 13.10.1966, Medvode, Verje 7B, VERJE,
Prometni tehnik, Nezaposlen
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Alenka Jelenovič, roj. 15.05.1967, Kočevje, Šalka vas 113, Šalka vas,
Medicinska sestra, Medicinska sestra
1. in 2. volilni okraj
Joško Ahec, roj. 30.05.1965, Velike Lašče, Turjak 43, Turjak,
Elektrotehnik, Samostojni podjetnik
3. volilni okraj
Helena Rupar, roj. 08.04.1975, Ljubljana, Majde Vrhovnikove ulica 16, Ljubljana,
Poslovni sekretar, Višji referent
4. volilni okraj
Joško Ahec, roj. 30.05.1965, Velike Lašče, Turjak 43, Turjak,
Elektrotehnik, Samostojni podjetnik
5. volilni okraj
Sabina Zidanšek, roj. 21.11.1993, Šmarje pri Jelšah, Mestinje 64 A, Mestinje,
Gimnazijska maturantka, Študentka psihologije
6. volilni okraj
Sašo Šimek, roj. 28.06.1980, Grosuplje, Perovo 61, Grosuplje,
Tehnolog prometa, Direktor podjetja
7. volilni okraj
Jos Zalokar, roj. 10.03.1949, Ljubljana, Linhartova cesta 8, Ljubljana,
Gimnazijski maturant, Upokojenec
8. in 9. volilni okraj
Bojan Pavlin, roj. 09.10.1972, Semič, Sela 8, Semič,
Lesarski tehnik, Čebelar
10. in 11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Rudolf Lorenčak, roj. 11.06.1953, Celje, Na zelenici 9, Celje,
Tehnični risar, Upokojenec
1. volilni okraj
Primož Vengušt, roj. 02.07.1979, Celje, Bevkova ulica 10, Celje,
Ekonomski tehnik, Komercialist
2. volilni okraj
Milanka Močnik, roj. 03.06.1975, Celje, Plečnikova ulica 10a, Celje,
Ekonomsko komercialni tehnik, Oblikovalka
3. volilni okraj
Vasilij Kosirnik, roj. 04.05.1948, Poljčane, Novake 28, Novake,
Kriminalist, Upokojenec
4. in 5. volilni okraj
Rudolf Lorenčak, roj. 11.06.1953, Celje, Na zelenici 9, Celje,
Tehnični risar, Upokojenec
6. volilni okraj
Veronika Juvan, roj. 28.06.1978, Šoštanj, Cesta talcev 15, Šoštanj,
Tekstilka, Sestavljavka
7. volilni okraj
Marjan Vrtačnik, roj. 26.02.1951, Šoštanj, Trg bratov Mravljakov 5, Šoštanj,
Natakar, Upokojenec
8. volilni okraj
Zofija Tisnikar, roj. 19.04.1956, Slovenj Gradec, Turiška vas 7a, Turiška vas,
Ekonomski tehnik, Upokojenka
9. in 10. volilni okraj
Matjaž Engel, roj. 23.05.1970, Novo mesto, Dobrava 56, Otočec,
Dipl. organizator, Organizacijski sekretar
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
SERGEJ ČAS, roj. 25.02.1973, SEMIČ, ROŠKA CESTA 23, SEMIČ,
DIPL. ZDRAVSTVENIK, DIPL. ZDRAVSTVENIK S SPECIALNIMI ZNANJI
1. in 2. volilni okraj
ANDREJ ZAGERNIK, roj. 07.04.1983, LENART V SLOVENSKIH GORICAH, JUROVSKA CESTA 14C, LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
POLICIST, POLICIST
3. volilni okraj
DANIEL FRIEDERICH METELKO, roj. 12.10.1965, TREBNJE, GRM 28, GRM,
STROJNI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK
4. volilni okraj
BOJANA KRHIN, roj. 19.02.1977, KRŠKO, GUBČEVA ULICA 3, KRŠKO,
CVETLIČARKA, CVETLIČARKA
5. volilni okraj
DUŠAN ŠIŠKO, roj. 09.05.1969, KRŠKO, NARPEL 18, KRŠKO,
UNIV. DIPL. ING. LOGISTIKE, STROKOVNI SODELAVEC ZA KS
6. volilni okraj
BOJANA KRHIN, roj. 19.02.1977, KRŠKO, GUBČEVA ULICA 3, KRŠKO,
CVETLIČARKA, CVETLIČARKA
7. volilni okraj
POLONCA GRUM, roj. 10.05.1981, VOJNIK, PARMOVA ULICA 1, VOJNIK,
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
8. volilni okraj
JERNEJ ŠTEFANIČ, roj. 22.12.1967, CELJE, KRAIGHERJEVA ULICA 32, CELJE,
FINOMEHANIK, NEZAPOSLEN
9. volilni okraj
BARBARA KOČJAŽ, roj. 11.07.1981, NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 58, NOVO MESTO,
DIPL. EKONOMISTKA, KOMERCIALISTKA
10. volilni okraj
POLONCA GRUM, roj. 10.05.1981, VOJNIK, PARMOVA ULICA 1, VOJNIK,
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Maja VODUŠEK, roj. 24.09.1985, Rogaška Slatina, Podplat 2, Podplat,
Optik - tehnik, Optik - tehnik
1. volilni okraj
David KOŠIR, roj. 03.10.1988, Oplotnica, Prešernova cesta 29, Oplotnica,
Ekonomski tehnik, Metalurški delavec
2. volilni okraj
Mirko JUSTIN, roj. 30.03.1955, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina,
Ekonomski tehnik, Prokurist
3. volilni okraj
Folko PUCONJA, roj. 05.05.1976, Maribor, Borštnikova ulica 71, Maribor,
Spec. managementa v izobraževanju, Uradnik
4. volilni okraj
Katja POČKAR, roj. 11.08.1989, Maribor, Potokarjeva ulica 2, Kamnica,
Vzgojiteljica predšolskih otrok, Samostojna podjetnica
5. volilni okraj
Silven MAJHENIČ, roj. 11.09.1948, Miklavž na Dravskem polju, Ekartova ulica 21/a, Miklavž na Dravskem polju,
Penolog, Upokojenec
6. volilni okraj
Emil ŽITKO, roj. 30.05.1961, Maribor, Kardeljeva cesta 77, Maribor,
Tehnik elektronike, Direktor podjetja
7. volilni okraj
Valerija OZIM, roj. 08.10.1974, Maribor, Žmavčeva ulica 7, Maribor,
Ekonomsko komericalni tehnik, Poslovna sekretarka
8. volilni okraj
Laura MEDVED, roj. 15.07.1978, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 28, Rogaška Slatina,
Ekonomski tehnik, Strežba
9. volilni okraj
Marko MULEC, roj. 05.01.1988, Maribor, Ruperče 70, Pernica,
Absolvent pravne fakultete, Študent
10. volilni okraj
Dejan CIRINGER, roj. 26.03.1971, Maribor, Kardeljeva cesta 80, Maribor,
Diplomiran ekonomist, Tržni inšpektor
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Marjeta Čič, roj. 25.05.1973, Mestna občina Ptuj, Zavčeva ulica 19, Ptuj,
Univ.dipl.ing. gradbeništva, Projektantka
1. volilni okraj
Dušan Cvetko, roj. 31.01.1960, Ormož, Mihovci 19, Mihovci,
Univ.dipl. ekonomist, Poštni uslužbenec
2. volilni okraj
Marjana Moravec, roj. 26.05.1964, Ormož, Trgovišče 43, Trgovišče,
Ekonomsko komercialni tehnik, Samostojna podjetnica
3. volilni okraj
Zmago Jelinčič Plemeniti, roj. 07.01.1948, Ljubljana, Bleiweisova cesta 13, Ljubljana,
M. politolog. za dipl., mr. ph., Upokojenec
4. volilni okraj
Davor Škorjanec, roj. 15.03.1978, Murska Sobota, Slomškova ulica 70, Murska Sobota,
Natakar, Samostojni podjetnik
5. volilni okraj
Matej Ivanuša, roj. 31.03.1964, Radenci, Turjanski Vrh 4 a, Turjanski Vrh,
Ekonomski tehnik, Nezaposlen
6. volilni okraj
Teodor Goznikar, roj. 03.06.1979, Celje, Miklošičeva ulica 7, Celje,
Direktor zavoda, Direktor zavoda
7. volilni okraj
Špela Hajduk, roj. 26.10.1989, Ptuj, Macunova ulica 3, Ptuj,
Univ.dipl.ing. kemijske tehnologije, Študentka
8. volilni okraj
Zmago Jelinčič Plemeniti, roj. 07.01.1948, Ljubljana, Bleiweisova cesta 13, Ljubljana,
M. politolog. za dipl., mr. ph., Upokojenec
9. volilni okraj
Tomaž Šerbec, roj. 10.01.1966, Ptuj, Brstje 5 b, Ptuj,
Trgovski poslovodja, Samostojni podjetnik
10. volilni okraj
Romana Seretinek, roj. 29.03.1979, Ptuj, Na jasi 17, Ptuj,
Gospodinja - kmet, Samostojna podjetnica
11. volilni okraj
na vrh