PRVA STRAN
ENGLISH


Predčasne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Seznam list kandidatov
VOLILNA ENOTA 01 - Kranj
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj)
VOLILNI OKRAJ
Božena Ronner, roj. 26.05.1951, Jesenice, Hrušica 10, Hrušica,
Višja svetovalka, Upokojenka
1. volilni okraj
Anton Urh, roj. 22.09.1943, Bohinj, Stara fužina 56, Bohinjsko jezero,
Avtomehanik, Upokojenec
2. volilni okraj
Janez Erman, roj. 03.06.1946, Radovljica, Ovsiše 49, Podnart,
Mizar, Upokojenec
3. volilni okraj
Andrejka Majhen, roj. 02.11.1968, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 45, Kranj,
Magistrica EU in državnih študij, Vodja kabineta
4. volilni okraj
Janez Rakar, roj. 04.05.1966, Kranj, Skokova ulica 4, Kranj,
Magister EU in državnih študij, Pridobivanje nepovratnih sredstev
5. volilni okraj
Janez Sušnik, roj. 18.09.1942, Šenčur, Stružnikova pot 3, Šenčur,
Varnostni inženir, Upokojenec
6. volilni okraj
Jana Jenko, roj. 12.11.1964, Tržič, Preska 1, Tržič,
Poslanka DZ RS, Poslanka DZ RS
7. volilni okraj
Viktor Zadnik, roj. 26.08.1948, Škofja Loka, Frankovo naselje 184, Škofja Loka,
Ravnatelj glasbene šole, Upokojenec
8. volilni okraj
Olga Fic, roj. 28.04.1949, Gorenja vas, Trebija 22, Gorenja vas,
Prodajalka, Upokojenka
9. volilni okraj
Julijana Bizjak Mlakar, roj. 07.09.1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17, Kamnik,
Magistrica poslovne politike in organizacije, Podžupanja
10. volilni okraj
Andrej Logar, roj. 26.03.1959, Preddvor, Nova vas 25, Preddvor,
Ekonomski tehnik, Nezaposlen
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 02 - Postojna
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.09.1992): Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna)
VOLILNI OKRAJ
Danijela Komac, roj. 11.12.1949, Bovec, Čezsoča 134, Čezsoča,
Ekonomski tehnik, Obrtnica
1. volilni okraj
Tomaž Gantar, roj. 21.03.1960, Piran, Belokriška 43, Portorož,
Zdravnik, SPEC. UROLOG
2. volilni okraj
Branko Simonovič, roj. 30.04.1953, Izola, Južna cesta 94, Izola,
Univerzitetni diplomirani ekonomist, Upokojenec
3. volilni okraj
Sandro Cerovac, roj. 15.08.1953, Koper, Letoviška ulica 14, Koper,
Univ. dipl. ing. elektrotehnike, Dir. priv. podjetja
4. volilni okraj
Vesna Rebec, roj. 01.08.1975, Koper, Dekani 76n, Dekani,
Uni. dipl. ekonomist, Vodja službe
5. volilni okraj
Viljan Sluga, roj. 20.07.1953, Hrpelje - Kozina, Rodik 4e, Rodik,
Pravnik, Upokojenec
6. volilni okraj
Nevenka Tomšič, roj. 01.03.1951, Ilirska Bistrica, Rozmanova 24e, Ilirska Bistrica,
Uni. dipl. ekonomist, Upokojenka
7. volilni okraj
Stanko Markovčič, roj. 12.01.1949, Postojna, Kosovelova 8d, Postojna,
Uni. dipl. ekonomist, Upokojenec
8. volilni okraj
Bojan Bratina, roj. 10.01.1950, Nova Gorica, Pod gričem 47, Rožna dolina,
Prof. slov. in rusk. jezika, Ravnatelj gimnazije
9. volilni okraj
Anita Manfreda, roj. 20.01.1965, Šempeter - Vrtojba, Kemperšče 1, Kemperšče,
Specialist managmenta, Vodja EU projektov
10. volilni okraj
Bojan Bratina, roj. 10.01.1950, Nova Gorica, Pod gričem 47, Rožna dolina,
Prof. slov. in rusk. jezika, Ravnatelj gimnazije
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 03 - Ljubljana Center
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center)
VOLILNI OKRAJ
MARIJA BEZOVŠEK, roj. 06.07.1936, Ljubljana, Vodnikova cesta 30, LJUBLJANA,
Univ. dipl. oec - magistra ekon. znanosti, Upokojenka
1. volilni okraj
PRIMOŽ HAINZ, roj. 04.02.1947, Piran, Senčna pot 19, PORTOROŽ,
Dipl. prof. zgodovine in sociologije, Upokojenec
2. volilni okraj
OLGA MARGUČ, roj. 27.07.1953, Škofljica, Gumnišče 10, GUMNIŠČE,
Konfekcijska modelarka, Upokojenka
3. volilni okraj
NEDELJKO TEGELTIJA, roj. 07.11.1947, Ljubljana, Pot na mah 3, LJUBLJANA,
Univ. dipl. ing. - teh. prometa, Upokojenec
4. volilni okraj
MARIJA HORVAT, roj. 21.04.1953, Ljubljana, Cesta na Brdo 117, LJUBLJANA,
Univ. dipl. oec., Upokojenka
5. volilni okraj
ANTON SLAK, roj. 06.09.1942, Ljubljana, Metliška ulica 6, LJUBLJANA,
Gradbeni tehnik, Upokojenec
6. volilni okraj
ALEŠ KARDELJ, roj. 14.05.1951, Ljubljana, Kotnikova ulica 12, LJUBLJANA,
Novinar - gimn. maturant, Upokojenec
7. volilni okraj
SAŠA IVAN GERŽINA, roj. 12.12.1940, Ljubljana, Kantetova ulica 91, LJUBLJANA,
Univ. dipl. ekonomist, Upokojenec
8. volilni okraj
ZLATKO BOŽIČ, roj. 26.02.1947, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 120, LJUBLJANA,
Ekonom. tehnik, Upokojenec
9. volilni okraj
LUČKA AŽMAN, roj. 24.05.1952, Ljubljana, Jakčeva ulica 2, LJUBLJANA,
Dipl. upr. organ., Upokojenka
10. volilni okraj
MARIJA ANA RADIKOVIĆ, roj. 22.07.1944, Ljubljana, Tbilisijska ulica 56, LJUBLJANA,
Srednja ekon. šola, Upokojenka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 04 - Ljubljana Bežigrad
obsega območja občin (po stanju na dan sprejema zakona 23.9.1992): Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad)
VOLILNI OKRAJ
Marinka Levičar, roj. 05.07.1951, Ljubljana, Neubergerjeva ulica 25, Ljubljana,
Univ. dipl. soc., Upokojenka
1. volilni okraj
Matija Lesar, roj. 14.12.1951, Ljubljana, Kosovelova ulica 26, Ljubljana,
Univ. dipl. ekonomist, Upokojenec
2. volilni okraj
Zvonimir Zabukovec, roj. 25.12.1948, Ivančna Gorica, Ulica Cankarjeve brigade 25, Ivančna Gorica,
Kapitan dolge plovbe, Upokojenec
3. volilni okraj
Matjaž Juvančič, roj. 21.02.1968, Litija, Zgornji Hotič 2 A, Zgornji Hotič,
Srednja tehnična šola, Nezaposlen
4. volilni okraj
Silva Savšek, roj. 11.10.1952, Ljubljana, Polje, cesta VI 2, Ljubljana,
Univ. dipl. politolog, magistra znanosti, Upokojenka
5. volilni okraj
Anton Kastelic, roj. 23.02.1943, Ljubljana, Bilečanska ulica 5, Ljubljana,
Organizator športne vzgoje, Upokojenec
6. volilni okraj
Olga Kokol, roj. 29.04.1948, Ljubljana, Glinškova ploščad 5, Ljubljana,
Pravnica, Upokojenka
7. volilni okraj
Robert Kojc, roj. 15.01.1975, Ljubljana, Na brežini 44, Ljubljana,
Univ. dipl. pravnik, Zaposlen na Min. za zunanje zadeve
8. volilni okraj
Edita Tomić, roj. 13.04.1959, Ljubljana, Majaronova ulica 18, Ljubljana,
Ekonom. tehnik, Samozaposlena
9. volilni okraj
Milan Tomše, roj. 03.10.1946, Domžale, Prešernova cesta 46 A, Radomlje,
Un. dipl. ing. varstva pri delu, Upokojenec
10. volilni okraj
Marija Pukl, roj. 20.02.1950, Domžale, Bistriška cesta 4, Domžale,
Univ. dipl. sociol., Upokojenka
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 05 - Celje
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
VOLILNI OKRAJ
Stanislav Zupanc, roj. 23.06.1942, Šentjur, Primož pri Šentjurju 41a, Šentjur,
Pravnik, Upokojenec
1. volilni okraj
Jožef Zimšek, roj. 11.03.1944, Celje, Celovška ulica 9, Celje,
Univ. dipl. inž. grad., Upokojenec
2. volilni okraj
Brigita Čokl, roj. 08.10.1954, Celje, Cvetlična ulica 13, Celje,
Univ. dipl. ekonomist, Državna sekretarka
3. volilni okraj
Karl Viktor Erjavec, roj. 21.06.1960, Naklo, Stara cesta 21, Naklo,
Univ. dipl. pravnik, Minister za zunanje zadeve
4. volilni okraj
Marija Plevčak, roj. 25.01.1945, Prebold, Latkova vas 227, Prebold,
Ekonomski tehnik, Poslanka državnega zbora
5. volilni okraj
Darinka Dobovičnik, roj. 08.06.1955, Ljubno ob Savinji, Podter 10, Ljubno ob Savinji,
Univ. dipl. ekonomist, Upokojenka
6. volilni okraj
Marija Antonija Kovačič, roj. 11.03.1946, Velenje, Kardeljev trg 1, Velenje,
Defektolog, Upokojenka
7. volilni okraj
Konrad Steblovnik, roj. 22.12.1951, Šmartno ob Paki, Rečica ob Paki 37, Šmartno ob Paki,
Doktor znanosti, Upokojenec
8. volilni okraj
Nikolaj Rudolf Kolar, roj. 06.12.1945, Slovenj Gradec, Brda 35a, Slovenj Gradec,
Grafik, Upokojenec
9. volilni okraj
Štefan Skitek, roj. 26.12.1953, Prevalje, Prisoje 32, Prevalje,
Metalurg, Upokojenec
10. volilni okraj
Benedikt Kopmajer, roj. 05.03.1956, Dravograd, Robindvor 42, Dravograd,
Predmetni učitelj, Svetovalec za vojaške zadeve
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 06 - Novo mesto
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
VOLILNI OKRAJ
ANICA KOPINIČ, roj. 26.07.1951, METLIKA, STRMA POT 4, METLIKA,
UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA, UPOKOJENKA
1. volilni okraj
ANTON REPOVŽ, roj. 25.05.1950, NOVO MESTO, STRANSKA VAS 136, STRANSKA VAS,
DIPL. STROJNI ING., UPOKOJENEC
2. volilni okraj
ANA BILBIJA, roj. 01.03.1945, NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 20, NOVO MESTO,
UNIV. DIPL. PRAV., UPOKOJENKA
3. volilni okraj
BOŽIDAR GROZNIK, roj. 29.04.1953, TREBNJE, VALVAZORJEVA ULICA 1, TREBNJE,
AVTOKLEPAR, AVTOSERVISER
4. volilni okraj
MITJA DRŽANIČ, roj. 05.11.1961, BREŽICE, NAD VRBINO 7, BREŽICE,
ING. KMET., DIPL. OEC., SAMOSTOJNI PODJETNIK
5. volilni okraj
MARIJA KRUŠIĆ, roj. 27.11.1950, KRŠKO, ŠERCERJEVA ULICA 2B, SENOVO,
DIPL. EKONOMISTKA, UPOKOJENKA
6. volilni okraj
JOŽEF ŽNIDARIČ, roj. 03.02.1948, SEVNICA, NASELJE HEROJA MAROKA 4, SEVNICA,
STROJNIK - RUDAR, TEHNIČNI DELAVEC, UPOKOJENEC
7. volilni okraj
BRANKA KASTELIC, roj. 11.12.1952, LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 363, LJUBLJANA,
UNIV. DIPL. PRAV., UPOKOJENKA
8. volilni okraj
IVAN HRŠAK, roj. 25.12.1957, HRASTNIK, POD JAVORJEM 13, DOL PRI HRASTNIKU,
VARNOSTNI INŽENIR, POSLANEC DZ RS
9. volilni okraj
ALOJZ VAJDIČ, roj. 13.11.1940, TRBOVLJE, ULICA ŠPANSKIH BORCEV 7, TRBOVLJE,
STROJNI INŽENIR, UPOKOJENEC
10. volilni okraj
ANICA ULE MAČEK, roj. 17.07.1954, ZAGORJE OB SAVI, TRBOVELJSKA CESTA 7, ZAGORJE OB SAVI,
PROF. DEFEKTOLOGIJE, UPOKOJENKA
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 07 - Maribor
obsega območja občin (na dan sprejema zakona 23.9.1992): Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor)
VOLILNI OKRAJ
Vjekoslav (Slavko) JAVORIĆ, roj. 11.05.1955, Šmarje pri Jelšah, Brecljevo 3, Brecljevo,
Ekonomist, Samostojni svetovalec
1. volilni okraj
Irena MAJCEN, roj. 02.03.1958, Slovenska Bistrica, Ritoznoj 75, Ritoznoj,
Univ.dipl.inž.agronomije, Vodja oddelka za okolje UE
2. volilni okraj
Breda ANŽEL, roj. 28.01.1955, Duplek, Zg. Duplek 117/g, Zg. Duplek,
Dipl.ekonomistka, Upokojenka
3. volilni okraj
Marjana KOTNIK POROPAT, roj. 27.01.1944, Ruše, Ulica 27. decembra 9, Bistrica ob Dravi,
Univ.dipl.pravnica, Poslanka
4. volilni okraj
Ingeborg KRUNIĆ, roj. 16.08.1941, Maribor, Kot 8, Razvanje,
Inž. kemijske tehnologije, Upokojenka
5. volilni okraj
Marjan MALEK, roj. 07.08.1955, Starše, Rošnja 19, Rošnja,
Pravnik, Upokojenec
6. volilni okraj
Stanislava NATERER, roj. 17.12.1949, Maribor, Malečnik 77, Malečnik,
Univ.dipl.org.dela, Upokojenka
7. volilni okraj
Dr. Vilibald PREMZL, roj. 02.02.1940, Maribor, Josipa Priola 23, Maribor,
Univ.dipl.inž.arhitekture, Upokojenec
8. volilni okraj
Miroslav BRKIĆ, roj. 08.09.1940, Maribor, Na Pušo 1, Razvanje,
Univ.dipl.inž.grad., Upokojenec
9. volilni okraj
Jelka KOLMANIČ, roj. 01.01.1949, Maribor, Borova vas 27, Maribor,
Univ.dipl.ekon., Upokojenka
10. volilni okraj
Uroš PRIKL, roj. 18.09.1972, Maribor, Cankarjeva ulica 4, Maribor,
Univ.dipl.ekon., Direktor
11. volilni okraj
VOLILNA ENOTA 08 - Ptuj
obsega območje občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj)
VOLILNI OKRAJ
Anton Sep, roj. 25.02.1945, Turnišče, Mladinska ulica 17, Turnišče,
Predmetni učitelj fi.-teh., Upokojenc
1. volilni okraj
Mag. Stanka Premuš, roj. 01.10.1955, Ormož, Hardek 14 a, Hardek,
Magistra znanosti s področja prava, Upokojenka
2. volilni okraj
Franc Jurša, roj. 21.09.1953, Ljutomer, Branoslavci 20 b, Branoslavci,
Pravnik, Poslanec DZ RS
3. volilni okraj
Brigita Bavčar, roj. 18.11.1948, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 22 a, Murska Sobota,
Univ.dipl. novinarka, Upokojenka
4. volilni okraj
Zlatka Murtić, roj. 12.01.1977, Radenci, Kidričevo naselje 5, Radenci,
Mag. zdravstvene nege, Namestnica direktorja za področje zdrav. nege
5. volilni okraj
Zvonko Gredar, roj. 14.04.1960, Gornja Radgona, Ivanjski Vrh 5, Ivanjski Vrh,
Inž. prometa, Kontrolor na pošti
6. volilni okraj
Emilija Šuman, roj. 03.08.1946, Lenart, Ptujska cesta 18, Lenart,
Višja medicinska sestra, Upokojenka
7. volilni okraj
Edi Sever, roj. 28.03.1952, Kungota, Zgornja Kungota 17 e, Zgornja Kungota,
Inž. prometa, Upokojenec
8. volilni okraj
Janez Horvat, roj. 07.04.1940, Gorišnica, Zagojiči 12 c, Zagojiči,
Gradbeni tehnik, Upokojenec
9. volilni okraj
Mag. Kristina Dokl, roj. 12.12.1951, Ptuj, Orešje 15, Ptuj,
Mag. poslovnih znanosti, Direktorica doma upokojencev Ptuj
10. volilni okraj
Venčeslav Trafela, roj. 16.09.1949, Videm, Videm pri Ptuju 5 a, Videm pri Ptuju,
Tehnik kmetijske mehanizacije, Upokojenec
11. volilni okraj
na vrh